Kandidaten gezocht voor gemeenteraad

DSC02736.JPG19-04-2017 19:16 19-04-2017 19:16

Lees hier de oproep van de selectiecommissie voor kandidaten voor de gemeenteraad van Haarlem.

Geachte leden van ChristenUnie Haarlem,

In 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden. In de ledenvergadering van de ChristenUnie Haarlem van 27 maart jl. is met meerderheid van stemmen besloten om daaraan in de Gemeente Haarlem, evenals in 2010 en 2014, met een zelfstandige lijst mee te doen. Die lijst zou begin oktober moeten zijn samengesteld om voldoende ruimte te hebben om campagne te kunnen voeren.

In de vergadering van 6 februari 2017 zijn ondergetekenden benoemd als leden van de selectiecommissie voor de kandidatenlijst. Van ons wordt gevraagd om leden die zichzelf als geïnteresseerde melden of door andere leden als potentiële kandidaat worden genoemd, op hun geschiktheid te beoordelen. Uiteindelijk hopen wij een voorstel te kunnen doen voor de samenstelling van en de volgorde op de lijst, en in het bijzonder natuurlijk voor de positie van lijsttrekker. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zal de “profielschets voor gemeenteraadsleden van de ChristenUnie” zijn, die in het handboek van de partij is opgenomen en die op de website is te vinden of in te kijken bij de secretaris.

Wil er van selectie sprake kunnen zijn, dan moeten er kandidaten zijn. Bij deze roepen wij leden die zich politiek betrokken voelen en zouden willen overwegen om in de gemeenteraad ook een actieve rol te vervullen, op om zich te melden. Het kan ook zijn dat u iemand anders op het oog hebt die u daarvoor geschikt acht (en die lid is van de ChristenUnie). Misschien kunt u betrokkene een zetje geven om zich te melden. Lukt dat u niet, dan stellen we ook een aanbeveling door u van betrokkene op prijs.

Wij willen in juni met kandidaten gesprekken voeren. U hebt tot 31 mei 2017 de tijd om te reageren. U kunt reageren per e-mail: selectiecommissie@haarlem.christenunie.nl

We horen graag van u!

De selectiecommissie,
Anneke Morijn
Bob van Zijl
Bram Eijsenring
Martje Vrooland

« Terug

Archief > 2017 > april

Geen berichten gevonden