Veel aandacht voor Haarlem in verkiezingsprogramma ChristenUnie

6.jpg30-01-2021 14:46 30-01-2021 14:46

Spoorverdubbeling naar Amsterdam, een nieuw station in Haarlem West en een lightrail of verbeterde busverbinding langs de A9. Al deze drie Haarlemse OV-projecten zijn opgenomen in het vandaag door het partijcongres van de ChristenUnie vastgestelde verkiezingsprogramma. Ook stemde het congres voor een voorstel van afdelingen uit onze regio om het aantal vluchten op Schiphol te begrenzen.

Frank Visser, de Haarlemse nummer 11 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie: “De ChristenUnie wil de komende jaren 15 miljard euro investeren in beter openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Ook verschillende andere partijen willen meer geld voor het openbaar vervoer. Ik hoop dat het uiteindelijk zal lukken dat ook Haarlem geld gaat krijgen om onze stad beter bereikbaar te maken.”

Dankzij een voorstel van ChristenUnie Haarlem werd vandaag ook een passage aan het verkiezingsprogramma toegevoegd over versoepeling van de bouwregelgeving rond Schiphol. Frank Visser: “Als dit punt uiteindelijk ook in een regeerakkoord komt zou dit de bouw van meer nieuwe windmolens bij Schoteroog mogelijk maken en ook meer woningen in de regio. Eerder deze week hield minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dit nog tegen. Wij gaan er voor dat deze windmolens straks kunnen worden gebouwd. Zo kunnen we in één klap genoeg energie opwekken voor 10 tot 15% van de Haarlemse huishoudens.”

Schiphol en Lelystad

Meerdere amendementen die zijn besproken gaat over de luchtvaart. Een aantal leden wilde meer ruimte voor groei van de luchtvaart en bijvoorbeeld ook doorgaan met de opening van Lelystad Airport. Andere leden wilden juist de teksten over het niet verder groeien van de luchtvaart nog wat verder aanscherpen. Het congres heeft besloten om de passage over het niet doorgaan van de opening van Lelystad Airport te laten staan.

Een gezamenlijk amendement van leden van ChristenUnie Haarlem, IJmond en Haarlemmermeer, om niet alleen te zeggen dat de luchtvaart niet meer mag groeien maar dat het doel moet zijn om in 2030 tot een reductie te komen van 10% ten opzichte van het maximum aantal vluchten dat gold in 2019 is ondanks een negatief pre-advies van het landelijk bestuur aangenomen met 58% van de stemmen. Frank Visser verdedigde dit amendement tijdens het congres via een telefoonverbinding: “Ik ben blij dat er nu een duidelijke uitspraak ligt van het congres. Iets minder vliegen is prima mogelijk. Alleen al naar Londen is sprake van 35.000 vluchten per jaar. Dat kan prima per trein. Hetzelfde geldt voor bestemmingen als Parijs en Frankfurt. Dan is er zelfs nog ruimte voor groei voor reizen naar de andere kant van de wereld. Tien jaar geleden zaten we nog op 400.000 vluchten dus 450.000 is goed haalbaar.”

Openbaar vervoer

De HOV-corridor Haarlem-Amstelveen-Amsterdam Bijlmer dreigde door een amendement uit het verkiezingsprogramma te verdwijnen net als enkele andere lightrailprojecten. Door een gezamenlijke lobby van onze fractie met enkele andere fracties uit grote steden verspreid over het land is dit niet gebeurd en is het amendement aangepast zodat deze projecten zijn blijven staan.

194 amendementen

Maar liefst 194 amendementen, wijzigingsvoorstellen voor het programma, zijn ingediend bij het partijcongres. Circa 15 van deze voorstellen zijn ingediend door ChristenUnie Haarlem. Deze voorstellen zijn voorbereid door verschillende leden van onze afdeling.

De afgelopen week zijn alle amendementen in vier digitale deelsessies besproken. Elke avond deden circa 150 leden uit het hele land hier aan mee. Als resultaat daarvan zijn 12 amendementen ingetrokken en zijn een aantal aangepast zodat ze alsnog door het landelijk bestuur konden worden overgenomen. Uiteindelijk werd zaterdag over 3 moties en 44 amendementen verder gesproken op het congres omdat het bestuur deze had ontraden of het standpunt aan het congres had overgelaten. Een groot deel van de Haarlemse voorstellen heeft uiteindelijk het verkiezingsprogramma gehaald.

Overige amendementen met Haarlemse inbreng

In de bijlagen bij dit bericht staan de definitieve versies van de moties, amendementen, preadviezen van het landelijke bestuur en de schriftelijk ingediende bijdragen van het partijcongres. Het amendement over de bouwregelgeving rond Schiphol is nummer 100, het amendement over de HOV-corridor is nummer 99 en het amendement over minder vluchten op Schiphol is nummer 164.

Hieronder staat een overzicht van andere amendementen die ChristenUnie Haarlem heeft ingediend of waar wij hebben gezorgd voor een aangepaste tekst. Daarnaast zijn meerdere andere amendementen door individuele leden van onze afdeling mee ingediend, met name rond het thema asielbeleid.

 • In het verkiezingsprogramma wordt voorgesteld bij de verdeling van restzetels te gaan werken met de grootste overschotten in plaats van grootste gemiddelden. Dit vergroot de kansen voor kleine partijen. Nu krijgt een partij met 4,7 zetels bijvoorbeeld eerder een restzetel dan een partij met 2,8 zetels. Bij het werken met grootste overschotten zou dat precies andersom worden. Via amendement 23 is daaraan toegevoegd dat voor een zetel eerst wel de kiesdeler moet worden gehaald. ChristenUnie Haarlem heeft er voor gezorgd dat verduidelijkt is dat deze laatste bepaling alleen geldt voor de Tweede Kamer. Het moet mogelijk blijven om met 0,9 zetels een eerste zetel te halen in de gemeenteraad!
 • Via amendement 30 is door onze afdeling een tekst aangescherpt over het uitgaan van de vertrouwensregel bij organisaties en instellingen die door de overheid worden gereguleerd.
 • Via amendement 53 is door onze afdeling een tekst aangescherpt over het tegengaan van vaccinatiedwang. Door het amendement is aangegeven dat we ook tegen vaccinatiedrang zijn en we dus ook niet willen dat er sprake is van privileges als je gevaccineerd bent.
 • Via amendement 56 is door onze afdeling in het programma toegevoegd dat er 20.000 zorgreservisten moeten komen om zo bij een volgende pandemie beter voorbereid te zijn.
 • Via amendement 68 wilden de ChristenUnie jongeren meer aandacht voor de bouw van appartementen en studio’s. Hiermee dreigde echter het belang van het bouwen van meer middeldure huurwoningen (ook amendementen en studio’s) uit het programma weg te vallen en lag de nadruk volledig op sociale huur. Op initiatief van onze afdeling is de tekst van het amendement aangepast zodat nu zowel het belang van meer sociale huurwoningen als van meer middeldure huurwoningen is benoemd.
 • Via amendement 81 is door onze afdeling verduidelijkt dat de aanplant van meer bomen niet alleen moet gebeuren op het platteland en bedrijventerreinen maar ook rond luchthavens en provinciale en rijksinfrastructuur.
 • Via amendement 87 is door onze afdeling in een passage over wegwerpplastic een tekst toegevoegd dat plastic stickers op groente en fruit moeten verdwijnen.
 • Via amendement 88 is door onze afdeling een passage over natuurlijke klimaatbuffers en het herinrichten van het watersysteem aangescherpt door te pleiten voor het aanleggen van waterreservoirs en het verhogen van het grondwaterpeil.
 • Via amendement 94 is de tekst over vergroening in stedelijk gebied door onze afdeling aangescherpt. Zo wordt er nu gepleit voor een subsidie voor gemeenten om 100.000 bomen binnen de steden te planten.
 • Amendement 102: De passage over de verplichting van zuinige autobanden spreekt nu ook over stille autobanden.
 • Amendement 145: Het in het programma voorgestelde uitdaagrecht van burgers richting de overheid geldt dankzij ons amendement niet alleen voor gemeenten maar ook voor provincies en waterschappen.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Concept- verkiezingsprogramma 2021-2025 - met regelnummers.pdf2,9 MBapplication/pdfdownload
Digitale schriftelijke inspreekreacties.pdf135,3 kBapplication/pdfdownload
Moties en amendementen met preadviezen - DEFINITIEF.pdf1,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug