Wegvallen WMO- en leerlingenvervoer tijdens F1 weekend onacceptabel

20150911_15193517-08-2021 21:10 17-08-2021 21:10

RegioRijder heeft bekend gemaakt tijdens het Formule-1 weekend geen WMO-vervoer aan te bieden in de hele regio en op de vrijdag ook geen leerlingenvervoer. De ChristenUnie-fractie vindt dit onacceptabel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Geacht college,

Hierbij stuur ik u schriftelijke vragen over het staken van het WMO- en leerlingenvervoer van RegioRijder tijdens het formule 1 weekend naar aanleiding van berichtgeving hierover. Gezien de urgentie verzoek ik u de vragen uiterlijk 31 augustus te beantwoorden.

Met vriendelijke groet

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie

 

  1. Kent u het bericht van RegioRijder over het niet aanbieden van WMO vervoer in de hele regio van 3 t/m 5 september en het niet aanbieden van leerlingenvervoer op 3 september en klopt dit bericht? https://www.regiorijder.nl/nieuws/wmo-en-leerlingenvervoer-van-vrijdag-3-tot-en-met
  2. RegioRijder noemt als reden "drukte". Deelt u onze mening dat dit geen reden kan zijn om het vervoersaanbod geheel te staken terwijl de doelgroep juist afhankelijk is van dit vervoer? 
  3. Heeft het college ingestemd met het totaal staken van het WMO en leerlingenvervoer? Zo ja, waarom en wanneer is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?
  4. Waarom is er door RegioRijder niet voor gekozen om wel vervoer aan te bieden maar dit alleen te ontmoedigen door reizigers te waarschuwen voor extra reistijd?
  5. Deelt u de mening dat inwoners die afhankelijk zijn van WMO of leerlingenvervoer ook in het formule 1 weekend moeten kunnen reizen binnen Haarlem net zoals de overige inwoners dat kunnen die niet afhankelijk zijn van dit vervoer? Deelt u de mening dat dit ook zou moeten gelden voor inwoners van het afgesloten gebied aangezien hun buren die niet afhankelijk zijn van WMO of leerlingenvervoer met een toegangspas ook gewoon hun auto kunnen gebruiken? Zo ja, bent u bereid dit alsnog te regelen? Zo nee, waarom wordt dit onderscheid gemaakt en wordt er geen alternatief aangeboden?

« Terug