Inzet gemeente nodig voor oplossen huisartsentekort

de-huisarts-logo-final-bluew-2.png20-12-2022 22:28 20-12-2022 22:28

De gemeente moet zich samen met zorgverzekeraars inzetten om het huisartsentekort in Haarlem op te lossen. In grote delen van de stad hebben huisartsenpraktijken een patiƫntenstop. Dit is zorgelijk nu het aantal inwoners van de stad groeit. Tegelijkertijd hebben nieuwe huisartsen problemen met het vinden van praktijkruimtes. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Op 17 november heeft de Raad een brief van de huisartsen die zijn aangesloten bij de SEHO (= Samenwerkende Eerstelijn Haarlem Oost) geagendeerd voor bespreking in de commissie samenleving . De huisartsen maken zich zorgen continuïteit van de huisartsenzorg in Haarlem Oost en Schalkwijk en spreken zelfs van een noodkreet. Zo zouden er Haarlemmers beroep doen op de huisartsenspoedpost omdat ze geen eigen huisarts binnen Haarlem kunnen vinden.

Eerder vroeg de raad ook herhaaldelijk om oplossingen voor een huisartsenpraktijk in Haarlem Noord (dehuisarts.nl) die op zoek is naar permanente huisvesting. Vandaag staat in het Haarlems Dagblad een verhaal over een nieuwe Haarlemmer die bij ongeveer 20 (!) huisartsenpraktijken in Haarlem is afgewezen omdat er geen plek is.

De ChristenUnie wil daarom weten welke acties het college onderneemt. Het is weliswaar de verantwoordelijkheid van huisartsen om zelf praktijkruimte te regelen, maar in een dichtbebouwde stad als Haarlem is deze lastig te vinden. Volgens het samenwerkingsverband Huisartsen Zuid-Kennemerland (HZK) speelt dit tekort in alle gemeenten in de regio en wordt het tekort mede veroorzaakt doordat gemeenten te weinig rekening houden met het plaatsen van huisartsenpraktijken in ontwikkelgebieden. Nu de nood zo hoog is het in onze ogen noodzakelijk dat het college ingrijpt en de regie neemt bij het vinden van locaties.

Daarnaast is het van belang dat er tijdig voldoende nieuwe huisartsen worden gevonden voor deze locaties. De SEHO geeft aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor het vinden van nieuwe huisartsen. De vraag is daarom wie wel die verantwoordelijkheid heeft en neemt. Tenslotte is er voor nieuwe huisartsen ook een uitdaging rond de financiering gezien de hoge kosten in Haarlem. Op al deze drie punten kan of moet de gemeente een rol spelen in onze ogen. Wij hebben daarom de volgende vragen.

 1. Deelt het college de mening dat het een ongewenste situatie is dat nieuwe inwoners van Haarlem geen huisarts kunnen vinden?
 2. Hoeveel Haarlemmers hebben momenteel geen huisarts of een huisarts buiten de gemeente Haarlem?
 3. Hoe groot is het actuele huisartsentekort in Haarlem uitgaande van standaard normen voor het aantal patiënten per huisarts?
 4. Heeft u cijfers over het aantal keer per maand dat beroep wordt gedaan op de huisartsenspoedpost buiten kantooruren door mensen die zich tot deze spoedpost wenden omdat ze geen huisarts hebben binnen Haarlem terwijl ze anders binnen kantooruren naar hun eigen huisarts waren gegaan?
 5. Herkent u zich in de uitspraken van HZK dat het capaciteitsprobleem mede is veroorzaakt doordat gemeenten te weinig rekening houden met het plaatsen van huisartsenpraktijken in ontwikkelgebieden en deelt u de mening van de SEHO dat de zorgplicht en verantwoordelijkheid voor voldoende huisartsenzorg bij de zorgverzekeraar en de gemeente ligt?
 6. Klopt het dat zorgverzekeraars patiënten adviseren zich als passant tot praktijken te wenden voor zorg? Deelt u de mening dat zorgverzekeraars hiermee onvoldoende de beschikbaarheid van noodzakelijke huisartsenzorg verzekeren? Heeft u de zorgverzekeraars hier al op aangesproken? Zo nee, gaat u dit op korte termijn doen?
 7. Bent u bereid samen met SEHO, HZK en andere Haarlemse samenwerkingsverbanden van huisartsen een pakket van structurele oplossingen overeen te komen om het huisartsentekort in Haarlem op te lossen?
 8. Hoeveel extra huisartsenpraktijken zijn er volgens u nodig gezien de huidige bouwplannen in Haarlem binnen en buiten de ontwikkelzones? Kunt u dit ook (globaal) uitsplitsen per jaar gezien de snelle groei van de stad zodat er inzicht ontstaat in de omvang en urgentie van dit probleem?
 9. Kunt u aangeven waar specifiek binnen de ontwikkelzones ruimte is gereserveerd voor nieuwe huisartsenpraktijken? Is deze ruimte voldoende voor het benodigde aantal nieuwe huisartsenpraktijken?
 10. Wat doet u om te zorgen dat deze ruimte ook echt wordt ingevuld door nieuwe huisartsenpraktijken en niet wordt ingenomen door andere maatschappelijke voorzieningen?
 11. Welke acties onderneemt u, samen met de zorgverzekeraars, om voldoende nieuwe huisartsen te vinden voor Haarlem?
 12. Herkent u het beeld van de SEHO dat de investeringen die het vestigen van een nieuwe huisartsenpraktijk in Haarlem met zich meebrengen geen optie zijn voor het grootste deel van de huisartsen? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om deze geïnteresseerde huisartsen hier, bijvoorbeeld samen met de zorgverzekeraars, in te ondersteunen?
 13. Is het juridisch mogelijk om ondersteuning te bieden via bijvoorbeeld lagere grondprijzen of laagrentende leningen gezien het maatschappelijke belang van voldoende huisartsenzorg? Zo ja, is het college daartoe bereid?
 14. Wat is de stand van zaken met het vinden van een nieuwe locatie voor dehuisarts.nl?

« Terug