Ambitieus fietsbeleid vraagt meer geld

Jong gezin fiets.jpg12-01-2023 22:12 12-01-2023 22:12

Het nieuwe fietsbeleid dat het college voorstelt is ambitieus. De ChristenUnie is blij met de voorstellen maar denkt dat er meer geld nodig is. Raadslid Frank Visser: "Er zijn forse investeringen nodig om Haarlem fietsvriendelijker te maken. Door de opkomst van e-bikes en bakfietsen is dit urgenter geworden. Veel wegen hebben nog geen fietspaden en bestaande fietspaden zijn vaak te smal"

Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie aan het debat over het concept fietsbeleid. Het nieuwe fietsbeleid is tot en met 15 februari in de inspraak. Daarna ontvangt de gemeenteraad het definitieve voorstel voor het fietsbeleid inclusief een actieplan met concrete maatregelen voor de komende jaren en zal de gemeenteraad hierover opnieuw debatteren en een besluit nemen. Het college zal bij het maken van het definitieve voorstel ook kijken naar de opmerkingen die de verschillende politieke partijen in de commissie beheer hebben gemaakt over de concept versie.

Voorzitter, de ChristenUnie is blij met het stuk en het gereserveerde budget voor enkele eerste acties zoals het realiseren van eerste stukken van de fietsring rond de binnenstad en de bouw van meer fietsenstallingen. Er is wel volgens ons meer geld nodig, bijvoorbeeld om snel ook stappen te zetten bij de ontvlochten routes, of te wel de slimme binnendoorroutes dwars door de hele stad.

Op één punt zijn we het niet eens met het stuk en komen wij zo nodig met een amendement: dat is de toepassing van fietsparkeervakken. Fietsvakken verrommelen de stad, fietsen waaien om en raken beschadigd. Dat moeten we echt niet willen als structurele oplossing, hooguit alleen tijdelijk bij evenementen en dergelijke.

Mooi dat het fietsnetwerk is geactualiseerd en knelpunten in beeld zijn gebracht. Dat zijn er veel! Wanneer nemen we dit nieuwe kaartje op in de omgevingsvisie?

Ik zie nog wel wat fouten in het kaartmateriaal rond bijvoorbeeld Delftplein, Liniepad, Kleine Houtstraat, Europaweg, Westelijke Randweg en Koningstraat, maar dit zal ik schriftelijk doorgeven

Mooi dat wordt nagedacht over automatisering van de fietsenstallingen. NS heeft hier afgelopen jaren veel stappen in gezet. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden dus ga eens praten met NS hierover zou ik de wethouder adviseren. En als u dan toch met NS praat vraag dan ook om een verhuurpunt van OV-fiets bij knooppunt Haarlem Nieuw Zuid en Houtplein.

De ChristenUnie heeft nog een paar wensen:

 • Graag snel kijken waar meer fietsparkeerplekken nodig zijn bij supermarkten
 • Stel een duidelijke norm voor de kwaliteit van fietsenrekken: die moeten voldoen aan Fietsparkeur
 • Ik mis een duidelijke uitspraak dat in alle stallingen fietsparkeren de eerste 24 uur gratis blijft
 • Prima om voor de inrichting van fietsvoorzieningen de richtlijnen van het CROW als uitgangspunt te nemen.... Dat voorkomt dat fietspaden te smal worden aangelegd. Maar wat ons betreft worden fietspaden hier en daar nog breder dan de CROW normen gezien de grote hoeveelheid fietsers. Maak dit dus concreter in het stuk. In welke situaties vinden wij in Haarlem de CROW normen nog onvoldoende en wat is dan de norm? Kortom: de CROW normen niet als uitgangspunt maar als absolute ondergrens
 • Kijk of aanpassing van OV-routes wellicht mogelijkheden biedt voor het realiseren van meer fietsstraten met name op de zogenaamde ontvlochten routes zien wij hiervoor kansen.
 • Tenslotte heb ik nog een suggestie voor de werkgeversaanpak: Organiseer een verkiezing fietswerkgever van het jaar zoals de provincie Zuid-Holland doet!

Technische opmerkingen bij het concept fietsbeleid:

 • Knelpunten staan in figuur 1 maar horen eigenlijk in figuur 3
 • In figuur 1 ontbreken OV knooppunten Houtplein en Delftplein
 • Europaweg is nog niet aangepast aan het nieuwe ontwerp met tweerichtingsfietspad aan beide zijden
 • Fietsroute Westelijke Randweg ontbreekt op een deel de route aan de oostzijde. Die hoort er wel te zijn met zelfde status als de route aan de westzijde
 • Delftlaan oostzijde staat wel op de kaart als fietsroute maar als hoofdnet fiets. Hier lijkt mij zelfde status als de fietsroute aan de westzijde wenselijk
 • Delftplein is gat op de kaart in de regionale plusroute
 • Van der Aart sportpark kent een populaire fietsroute, zou op zijn minst bij het hoofdnet moeten
 • Fietsbrug Liniepad over Ringvaart ontbreekt op alle kaarten. Dit is ook een ontbrekende schakel in het netwerk
 • Kleine houtstraat staat niet op alle kaarten als fietsroute, moet wel, hij staat wel goed in de kaart op blz 25. Hetzelfde geldt voor Koningstraat, Jansstraat en Jansweg

« Terug