Vergroening Bisschop Bottemanplein

20151211_091424.jpg02-02-2023 20:03 02-02-2023 20:03

Soms hoor je een straatnaam waarvan je denkt: waar is dat in Haarlem? En misschien denk je dat ook wel over deze straatnaam. En toch is dit geen klein achteraf straatje. Het is namelijk het plein voor de hoofdingang van de Koepel Kathedraal. Nu is het nog een versteend plein met een grasveld, maar dat gaat binnenkort veranderen.

Omwonenden hebben het initiatief genomen om het Emmaplein (de parkeerplaats naast de Koepel Kathedraal) en het Bisschop Bottemanplein te vergroenen. De gemeenteraad heeft hier enthousiast op gereageerd en het college heeft hier budget voor vrijgemaakt. Helaas bleek er te weinig geld beschikbaar om beide pleinen aan te pakken. Daarom is er voor gekozen nu eerst alleen het Bisschop Bottemanplein te vernieuwen. Bedoeling is dat een groot deel van de stenen gaat verdwijnen. Er komt een smalle fietsstraat en veel groen voor terug. Tegelijk wordt een wadi gerealiseerd. Hierop kan bij felle regenbuien het regenwater van de woningen in de omgeving en ongeveer de helft van het dak van de Kathedraal tijdelijk worden opgevangen zodat het riool niet wordt overbelast.

Tijdens het debat over het voorlopig ontwerp stond vooral de vraag centraal waar de touringcars straks moeten parkeren. Er is eerst gezocht naar een plek op één van de twee pleinen of langs de Leidsevaart. Uiteindelijk is het college nu met het voorstel gekomen de bussen te laten parkeren op een nieuwe bushalte langs de Westergracht. De ChristenUnie vindt dit ook de beste oplossing. Zo hoeven bussen niet te manoeuvreren op de pleinen en ontstaat er meer ruimte voor groen. Wel moet het fietspad aan de zuidzijde van de Westergracht hiervoor verplaatst worden maar dit wordt dan gelijk verbreed.

Wel vindt de ChristenUnie dat het nieuwe fietspad sociaal veilig moet zijn. Nu staan er nog heesters tussen de weg en de nieuwe locatie van het fietspad. Dat kan in het donker een onveilig gevoel geven. De ChristenUnie pleit daarom voor lagere beplanting. Ook hebben wij de wethouder gevraagd te kijken of ook het Jos Kuijpersplein, een kleiner plein dat aan de noordkant van de Kathedraal grenst aan het Bisschop Bottemanplein, tegelijk vergroend kan worden. Een extra wadi lijkt wenselijk want de geplande wadi is nog net te klein om ook het regenwater van de andere helft van het dak van de Kathedraal op te vangen. Dit zou prima op het Jos Kuijpersplein kunnen. Het Emmaplein zal nog even moeten wachten maar ook daar ziet de ChristenUnie mogelijkheden om in de toekomst verder te vergroenen.

« Terug