Strengere regels vergunningen deelmobiliteit

scooters2.jpg02-02-2023 22:00 02-02-2023 22:00

Haarlem start met vergunningen voor deelmobiliteit zoals deelscooters. Maximaal 2 bedrijven mogen dit de komende 2 jaar aanbieden. Ondertussen verzamelt de gemeente gegevens over het verbruik en worden mogelijk extra regels voorbereid.

De ChristenUnie had tijdens het debat over de vergunningen enkele concrete verbetervoorstellen:

  • Meet de klanttevredenheid
  • Maak de gebruiksdata openbaar als open data
  • Stel een norm voor de benodigde tijd voor de afhandeling van klachten

Ook wil de ChristenUnie dat de regels op twee punten worden verduidelijkt. Allereerst moet duidelijk worden of deelsteps nu wel of niet mogelijk zijn in Haarlem. De regeling lijkt dat mogelijk te maken terwijl een ander deel van de regeling het weer uitsluit.

Tenslotte wil de ChristenUnie dat het college stappen zet om deelmobiliteit zo snel mogelijk aan te bieden in wijkhubs: vaste plekken in de wijk waar deelfietsen en deelscooters mogen staan. Zo komt er een einde aan de chaos van willekeurig achtergelaten voertuigen op stoepen.

Kijk hieronder de debatbijdrage van raadslid Frank Visser:

« Terug