Kandidatenlijst 2010

 • 1. Frank Visser

  Ik ben 32 jaar en daarmee de jongste lijsttrekker in Haarlem. Ik woon mijn hele leven al in Haarlem en ben dus een echte “mug”. Mijn vrouw is Friezin en opgegroeid in Drachten. We wonen met onze pasgeboren dochter in de kop van Haarlem-Noord. Ik heb 25 jaar in het Kleverpark gewoond en een paar jaar in de Bomenbuurt. Wij voelen ons nu na 2 jaar al helemaal thuis in het Vondelkwartier, een hele gezellige buurt. Onlangs hadden we nog een straatfeest en met nieuwjaar een straatborrel.

  Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op het Mendelcollege. Daarna heb ik planologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en tegelijk ook Bedrijfsinformatica, maar deze tweede studie heb ik niet afgerond. Door de discussies tijdens colleges planologie ben ik geïnteresseerd geraakt in de politiek. Ik ben lid van de ChristenUnie sinds ongeveer 1996, toen was het nog de RPF. Al snel zat ik in het landelijk bestuur van de jongerenorganisatie van de partij en werd ik ook in Haarlem actief voor de kiesvereniging.

  Ik ben de afgelopen vier jaar schaduwraadslid in Haarlem geweest. Het werk in Haarlem voor de ChristenUnie is vrijwilligerswerk. Daarnaast werk ik ook op landelijk niveau betaald voor de ChristenUnie. Bij de Tweede Kamerfractie ben ik beleidsmedewerker voor Verkeer&Waterstaat, Ruimte&Milieu en voor Wonen, Wijken en Integratie. Dat betekent dat ik debatten, moties en Kamervragen voorbereid voor een aantal Tweede Kamerleden van de ChristenUnie. Ik doe dit nu bijna 4 jaar en heb daardoor al veel ervaring met het politieke handwerk. Daarvoor was ik parttime webmaster op het partijbureau. Kortom: de ChristenUnie zit aardig in mijn vezels.

  Binnen mijn kerk, Pinkstergemeente Immanuël in de Indische Buurt, ben ik actief als vrijwilliger in het kinderwerk. Ik leid momenteel ongeveer 2x per 6 weken groep 7/8. Het is super tof om met kinderen die tegen de pubertijd aan zitten na te denken over geloofszaken, maar ook gewoon te dollen. Samen met mijn vrouw coördineer ik daarnaast de huiskringen van onze kerk.

  Omdat de ChristenUnie een uitgesproken christelijke partij is en op bijbelse uitgangspunten aanspreekbaar is heb ik uit overtuiging gekozen voor de ChristenUnie. Ik vind het mooi om met christenen uit zoveel verschillende kerken samen te werken aan een christelijk geluid in de politiek. Ik voel mij thuis bij de standpunten van de partij: sociaal en duurzaam, maar ook wijzend op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, organisaties en bedrijven. We kunnen en moeten niet alles van de overheid verwachten.

  De ChristenUnie heeft een unieke mix van standpunten die je bij geen enkele andere partij vindt. We zijn niet links en niet rechts, maar christelijk-sociaal. Dit spreekt veel mensen aan, ook mensen die geen christen zijn. Het is een uitdaging om dit te laten zien tijdens de campagne. Ik hoop dat steeds meer gaan denken: “De ChristenUnie is zo gek nog niet, ze hebben een goed verhaal.”

  Tenslotte vind ik politiek gewoon leuk. Ik houd van debatteren en ben van nature kritisch ingesteld. Door mijn werk heb ik geleerd om snel te lezen en dat is handig om in alle papieren stukken die de gemeenteraad over zich heen gestort krijgt die dingen te vinden die beter of anders kunnen en daar scherpe vragen over te stellen. Het uiteindelijke doel is immers dat er goede besluiten worden genomen voor Haarlem. Zo wil ik vanuit de politiek de vrede, het goede voor de stad zoeken (Jeremia 29:7). Het bijbelse woord shalom is veel breder dan alleen vrede. In de nieuwste bijbelvertaling staat “bloei van de stad” en dat vind ik een hele rake typering. Dat is mijn drijfveer!

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Mensen die methadon krijgen zo snel mogelijk een traject aanbieden om echt van hun verslaving af te komen. We moeten ook langdurig verslaafden niet opgeven! Overlast bestrijden is natuurlijk belangrijk maar het gaat uiteindelijk om mensen.

  Ook zou ik de onderhoudsachterstand van wegen, bruggen, kades, scholen en openbaar groen aanpakken. Geld hieraan uitgeven is misschien niet zo aansprekend, maar we hebben de afgelopen jaren gezien wat er gebeurd als je het niet doet. Dan krijg je te maken met bruggen en kades die op instorten staan en ben je veel meer geld kwijt. De achterstand is nu gigantisch en het kost jaren om dit in te halen.

  Verder zou ik onmiddellijk een programma starten waarbij alle uitgaven van de gemeente tegen het licht worden gehouden want bezuinigingen zijn helaas noodzakelijk. We redden het niet met de kaasschaaf. Een fundamentele doordenking wat de gemeente wel en niet blijft doen is nodig. Er moet een stappenplan komen hoe de enorme schuld van Haarlem (meer dan 350 miljoen euro!) de komende jaren kan worden verlaagd, terwijl sociale voorzieningen voor bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten wel in stand blijven. Laten we met een frisse blik naar alles gaan kijken. De economische crisis biedt ook kansen voor een nieuw elan!

 • 2. Teus Vreugdenhil

  Ik ben Teus Vreugdenhil, geboren en getogen in de Amsterdamse buurt. Vanaf 1968 wonend aan de Zuidschalkwijkerweg vlakbij het Spaarne waar ik als hobby schapen houdt. Ik ben werkzaam in de Jeugdzorg en Reclassering.

  Ik ben actief voor de ChristenUnie om vanuit een christelijke gezindheid vragen en problemen op te lossen, die de samenleving aan de orde stelt. Als burgemeester van Haarlem zou ik een poging doen Haarlem financieel verder op orde te brengen zodat de burgers in een zwakke positie niet ondersneeuwen.

 • 3. Rita Poppe

  Ik ben Rita Poppe, 29 jaar, en al weer 5 jaar getrouwd. We wonen met veel plezier in de Leidse buurt, in een mooi oud huis, met tuin, glas in loodramen en net helemaal opgeknapt. Een prima uitvalsbasis dicht bij de stad maar ook dicht zo dicht bij de rand van de stad dat je zo de duinen in fietst.

  Ik ben geboren in Nagele, een klein dorp in de Noordoostpolder (Flevoland), en opgegroeid op een boerderij. Voor mijn studie Internationale Betrekkingen ben ik naar Groningen verhuisd, een erg leuke studentenstad. Daarna ben ik verhuisd naar Haarlem, vanwaar ik vijf dagen in de week met de trein naar Den Haag ga voor mijn werk. Toen ik in Haarlem kwam wonen ben ik al gauw actief geworden voor ChristenUnie Haarlem. Dat was eigenlijk heel logisch, want ik was al actief voor de ChristenUnie-jongeren (als internationaal secretaris) en lid van de ChristenUnie. De gemeenteraadsverkiezingen in 2006 waren mijn vuurdoop-verkiezingen in Haarlem, daarna ook meegeholpen met de landelijke campagne, met de Europese campagne, en nu dus weer gemeenteraad. Met veel plezier!

  Het is één en al ChristenUnie wat de klok slaat in mijn dagelijks leven. Ik werk voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer, als beleidsmedewerker voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.
  Daarnaast ben ik actief in de kerk waar ik lid van ben, de Fonteinkerk, met name voor de jongeren. Erg leuk om te doen! In de tijd die over is probeer ik één avond in de week te sporten (fitness), regelmatig te fietsen of te schaatsen en andere leuke dingen doen zoals uit eten, theater, of bezoeken van de vele leuke Haarlemse activiteiten in de binnenstad.

  De ChristenUnie is voor mij dé partij omdat bijbelse uitgangspunten, samengevat in liefde voor je naaste en je omgeving, vertaald worden in concrete politiek die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Dus oog hebben voor diegenen die zorg nodig hebben, voor onze omgeving (stad, buurt en natuur) en tegelijk uitgaan van de zorg die mensen onderling aan elkaar en hun omgeving kunnen geven.

 • 4. Gerrit van der Spoel

  Ik ben 62 jaar en al 37 jaar getrouwd met Henny. We hebben twee zoons, twee schoondochters en vijf fantastische kleinkinderen. Ik ben geboren in Hoogeveen, opgegroeid in Enschede en woon nu in de Psalmenbuurt in ons mooie Haarlem. Een jaar na de oprichting van de RPF (één van de partijen die is opgegaan in de ChristenUnie) ben ik lid geworden.

  Werken doe ik niet meer. Ik was bouwkundig projectleider en gebouwbeheerder in het stadsdeel Osdorp te Amsterdam. Ik heb het volgehouden om 35 jaar ambtenaar te zijn. Binnen de ChristenUnie en daarvoor de RPF ben ik bijna altijd bestuurlijk actief geweest, de laatste 4 jaar als schaduwraadslid in de commissie Beheer.

  Bijbelse politiek spreekt mij aan, bij het CDA kon ik deze politiek niet vinden. Daarom heb ik gekozen voor de ChristenUnie

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Me inzetten om de financiële puinhoop binnen de gemeente proberen te verbeteren en opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. En voor de Bijbelse normen en waarden en de opdracht die we hierin hebben.

 • 5. Ben van Tienen

  In 1983 zijn we met onze pasgeboren dochter vanaf de Veluwe naar Haarlem verhuisd. Ik werkte bij een bank in Amsterdam en we verhuisden naar het westen om de afstand tot mijn werk te verkleinen. In Haarlem zijn nog twee dochters en later een zoon geboren en vorig jaar ons eerste kleinkind. We wonen in de wijk Welgelegen onder de rook (nu meer onder het stof) van de Mariastichting. We vinden Haarlem een heerlijke stad om te wonen. In het begin misten we de bossen van de Veluwe, maar het strand en de duinen compenseren dat ruimschoots.

  Na jarenlang in het bankwezen en als Facilitair Manager gewerkt te hebben, werk ik sinds mei 2009 als Teamleider bij Humanitas Onderdak in de daklozenopvang van de gemeente Haarlemmermeer. Een baan met uitdaging en ik vind hierin veel voldoening. Het is mooi om mensen die door omstandigheden in de puree terecht zijn gekomen, weer op de been te helpen.

  De ChristenUnie neemt duidelijk stelling vanuit een christelijke overtuiging en daar voel ik me bij thuis. De Bijbel geeft richting voor de vragen van elke dag en de ChristenUnie gaat hier mee aan de slag. Verder vind ik het mooi dat de ChristenUnie nu kan meeregeren in de landelijke politiek. Ik waardeer het bijzonder dat de ChristenUnie de leden regelmatig via internet polst over belangrijke beslissingen die in de landelijke politiek worden genomen. Het geeft mij een gevoel dat mijn mening telt en dat daar rekening mee wordt gehouden. Bovendien kan ik meteen zien hoe de andere leden hebben gestemd.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... geen huis laten bouwen in Bulgarije, nee, ik zou wat extra willen doen voor de meest behoeftigen en sociaal zwaksten in de stad. En verder samen met de raad de torenhoge schuldenlast zoveel mogelijk verminderen.

 • 6. Dick van den Boogaart

  Ik ben Dick van den Boogaart, getrouwd met Ina, 4 kinderen. Sinds 2004 wonen we in Haarlem, op een prachtig plekje in Schalkwijk. Daarvoor woonden we 4 jaar in België. Ik ben in contact gekomen met de ChristenUnie Haarlem tijdens de periode voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

  In het dagelijks leven ben ik voorganger/evangelist in de multiculturele gemeente Het Open Huis in Haarlem-Schalkwijk. Dat is een functie die veel vraagt, maar waarop de Here mij ook veel zegen doet ervaren. In mijn vrije tijd ben ik graag op en rond het water bezig: varen en vissen.

  De ChristenUnie is mijn partij omdat bijbelse waarden en normen richtinggevend zijn binnen deze partij. In onze gemeente en in het maatschappelijk-diaconale project wat eraan verbonden is ontmoet ik veel mensen die de gevolgen van politieke beslissingen aan den lijve ervaren en dat is voor mij een reden om politiek betrokken te zijn.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Ervoor zorgen dat christelijke organisaties die zoveel goed werk doen niet gewantrouwd worden, maar eerlijk op hun inbreng in het welzijn van de stad bekeken worden. En ik zou Het Open Huis een hele grote pot subsidie geven!

 • 7. Willem Duijn

  Mijn naam is Willem Duijn. Ik ben 57 jaar, geboren (in de buurt van de A’damse Poort) en getogen in Haarlem. Getrouwd met Ingrid, drie kinderen: meisje en twee jongens (26, 22 en 21 jaar). Ik woon in Haarlem-Noord en ik ben nu ruim 4 jaar lid van de ChristenUnie.

  In het dagelijks leven ben ik part time docent Duits op een vmbo-t school en daarnaast ben ik voorganger van een Evangelische Gemeente. In mijn vrije tijd kweek ik biologische groenten en fruit.

  Ik sta voor de ChristenUnie omdat ik vind dat deze partij nog het meeste rekening houdt met het geschreven woord van God. Ik ben blij dat de ChristenUnie meeregeert, hetgeen, zo geloof ik, een positieve invloed op onze samenleving heeft. We moeten zeker weer één zetel kunnen halen, maar we streven naar meer.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... De kerken van Haarlem aansporen en de gelegenheid bieden om meer en grotere gezamenlijke activiteiten en evenementen te houden. Zij zijn ook onderdeel van de samenleving en kunnen daaraan een mooie bijdrage leveren. Ook vind ik dat we soepeler om moeten gaan met geloven in de samenleving. Juist als we de vrijheid van godsdienst en meningsuiting serieus willen nemen. Kerk en staat zijn gescheiden, maar dat betekent niet dat geloof weggestopt hoeft te worden achter de voordeur. Ik ben regelmatig actief in een evangelisatiebus. Waarom zou deze geen vergunning kunnen krijgen om zo nu en dan op de Grote Markt te staan?

 • 8. Dick van Heun

  Ik ben Dick van Heun, van beroep boekhouder en ik woon al sedert 1947 in Haarlem en sinds augustus 1963 in de Patrimoniumbuurt. Ik ben 47 jaar getrouwd geweest met Ank. Zij is overleden in de zomer van 2007, sindsdien ga ik alleen door het leven.

  Ondanks mijn leeftijd (ja raad maar eens!!) ben ik heel druk bezig in zaken die raken aan mantelzorg. Dat is de zorg die je geeft of hebt gegeven aan iemand in je sociale relatie. Zelfs nu ben ik nog mantelzorger, maar ik noem daar in de publiciteit geen namen bij.
  Ik geef voorlichting over mantelzorg en begeleid mantelzorgers, in weekenden samen met een trainer. Ik zit in de WMO-raad van Haarlem en in die van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

  Ik ben initiatiefnemer-voorzitter van het platform belangenbehartiging mantelzorgers in Kennemerland en daar geef ik veel tijd aan. Ik heb in 2003 de zilveren speld van de ChristenUnie gekregen voor 20 jaar bestuurslidmaatschap. Ik ben erg blij dat de gemeente Haarlem veel aandacht besteedt aan het verbeteren van mantelzorgondersteuning.

  Natuurlijk stem ik op een christelijke partij. Het geloof is van levensbelang voor het leven dat je leidt en de persoonlijke instelling die je hebt, afhankelijk van de Here God en die groot maken in je leven. Ik zeg weleens spottend (ook op een van de bijeenkomsten van de ChristenUnie) dat als ik niet op een positief christelijke partij zou stemmen, ik Agnes Kant zou stemmen, maar dat kan toch helemaal niet. Zij verwoordt wel wat er in de gezondheidszorg gebeurt goed, maar er is geen enkele affiniteit met de christelijke uitgangspunten. Het is trouwens goed dat alle bruggen en wegen in Haarlem beter worden onderhouden. Daar hebben wij als ChristenUnie-SGP (red.: tot de verkiezingen vormt de ChristenUnie samen met de SGP een fractie in Haarlem) veel energie in gestoken.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Denken aan de mensen met een beperking die afhankelijk zijn van anderen o.a. als zij vervoertmoeten worden. Het zal je toch maar gebeuren dat je 1,5 uur “mag”wachten op een OV taxi en ik spoor iedereen aan hier naar om te zien.Ik ben blij dat het gemeentebestuur de mantelzorger in het vizier heeft en zelf in het afgelopen najaar een attentie heeft gegeven, hoe klein dit dan ook is. Het is het gebaar.

 • 9. Marjolijn Boellaard

  Ik ben getrouwd met Jan en woon met veel plezier in de Leidse Buurt. We zijn naar Haarlem gekomen vanwege mijn toenmalige werk bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Vanaf 1977 lid van de RPF en daarna van de ChristenUnie.

  Ik werk op Schiphol als technisch administratief medewerker voor Strukton Worksphere. Ik ben betrokken lid van de Goede Herder Kerk en doe daar af en toe wat werk rond en in de dienst zoals welkomdienst, koffieschenken en de schriftlezing. En laatst mocht ik als engel meezingen tijdens het levend Kerstspel.

  Ik geloof dat wij als christenen ook onze verantwoordelijkheid hebben voor de maatschappij waarin we leven en dat er vanuit Gods Woord heel veel lijnen te trekken zijn naar de concrete politiek. De uitgangspunten die de ChristenUnie hanteert komen daarbij het meest overeen met de mijne. Ik ben actief in de politiek omdat die van jongs af aan mijn interesse heeft, maar ook omdat ik mij geroepen voel om daarin bezig te zijn.

  In de RPF heb ik plaatselijk en provinciaal diverse functies vervuld, toen nog vanuit Heerhugowaard. Enige tijd na mijn verhuizing naar Haarlem ben ik ook hier in het bestuur gekomen en sinds een aantal jaren ben ik voorzitter.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... er voor alle Haarlemmers willen zijn en in het bijzonder aandacht hebben voor de mensen die tussen wal en schip dreigen te raken, verder zou ik er aan willen bijdragen dat de burgers meer begrip voor elkaar krijgen en rekening met elkaar houden.

 •