Kandidatenlijst 2022

 • 1. Frank Visser

  Frank Visser is sinds 2014 raadslid voor de ChristenUnie. Hij werkt als beleidsmedewerker bij Reizigersvereniging Rover. Daarvoor werkte hij als stakeholdermanager bij de Nederlandse Spoorwegen en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. "We moeten veel meer woningen bouwen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn nu te lang en koopwoningen zijn voor starters onbetaalbaar. Ik wil mij inzetten voor goede zorg, kansen voor iedereen en voor een financieel gezonde stad. Wachtlijsten, drempels en overbodige regels moeten weg. Haarlem scoort standaard hoog in de lijstjes van aantrekkelijke woon- en winkelsteden. Ik wil dat Haarlem ook een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Haarlem moet volledig klimaatneutraal worden, alle straten en voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn voor gehandicapten en Haarlem moet de fietsstad van Nederland worden. Dat vraagt om betere fietspaden en meer fietsenstallingen.”

  TwitterFacebookInstagram
 • 2. Els Booms

  Els Booms-van der Meer werkt als manager bij het Leger des Heils en was de afgelopen jaren schaduwraadslid. Els zet zich in voor jongeren en gezinnen die te kampen hebben met multi-problematiek. “In Haarlem hebben veel burgers aan de onderkant van de samenleving het moeilijk. Zij moeten op de juiste wijze geholpen worden. Dat vergroot hun kansen op een goede toekomst. Een groot probleem is een tekort aan betaalbare woningen voor gezinnen, voor jongeren en voor alleenstaanden. Hier moeten we samen met de woningcorporaties iets aan doen.” Els is actief in pinkstergemeente Immanuël. Zij zet zich als vrijwilliger in voor ontmoetingsactiviteiten voor bewoners van de Slachthuisbuurt. Els is getrouwd met Ronald Booms en is moeder en oma. 

 • 3. Rita Poppe

  Rita Poppe start in januari als politiek assistent van minister Staghouwer van LNV. Een boeiende functie in een sector waarin veel speelt rondom continuïteit van ondernemerschap, natuur en klimaat, water en stikstof. Eerder was zij strategisch adviseur bij LaatBloeien en politiek adviseur bij ontwikkelingshulporganisatie Hivos voor toegang tot duurzame energie en bij Amnesty International. Poppe: “Ik wil mij inzetten voor duurzaamheid van de stad, op alle vlakken. Bebouwing, het groen, energiegebruik, bewustzijn van en ondersteuning voor de inwoners, de wijze van ondernemen. En daar hebben we de betrokkenheid én inbreng van iedereen voor nodig, van mensen die in hun eigen wijk de kar trekken voor groene daken tot vooruitstrevende de ondernemers in onze stad. We hebben gezamenlijke wijsheid en inzet nodig voor een klimaatpositieve stad!”

 • 4. Stefan Linder

  Stefan Linder is docent Duits op een middelbare school, muzikant en schaduwraadslid van de ChristenUnie. Hij zet zich in voor gelijke kansen voor alle jongeren, ongeacht niveau of komaf: “Alle kinderen hebben recht op een leefomgeving met onderwijs dat het beste uit hen haalt en hen kansen biedt voor een goede toekomst. Het aantal inwoners van Haarlem groeit. We moeten daarom investeren in voldoende sportvoorzieningen en scholen waar mensen zich veilig voelen.” Als muzikant zet Stefan zich in voor “cultuur voor iedereen”. “Ik wil een duurzaam cultuurbeleid dat niet alleen aanmoedigt om te luisteren en kijken, maar ook aanmoedigt om hier zelf deel van te zijn: een beleid dat nieuw talent kansen geeft. Ik heb gezien dat met goede ideeën ook kleine fracties een verschil kunnen maken. Ik hoop dat ook de komende jaren te mogen doen”.

 • 5. Stephanie Oostenbrug

  Stephanie Oostenbrug is risicomanager bij een bank. Voorheen werkte ze als business controller; eerst bij de Rijksoverheid, later in de financiële sector. Ook houdt ze zich bezig met muziek in de kerken waar ze actief is: de katholieke kerk in Haarlem en de Fonteinkerk waar haar man lid is. Stephanie is getrouwd en heeft een zoontje van 6. Ze is nieuw in de gemeentepolitiek. "Ik houd van duidelijke taal. Bij moeilijke besluiten moet de politiek er niet omheen draaien en keuzes durven maken. Ik zie Haarlem graag als stad waar ieder mens ertoe doet en er niemand wordt buitengesloten. Waar ieder kind kan floreren en kansen krijgt. Ook wil ik goed onderhoud van de stad. Veilige speelplekken voor kinderen, meer groen en goede fietspaden.”

 • 6. Johan Slik

  Johan Slik zat de afgelopen jaren als schaduwraadslid in de commissie ontwikkeling van de gemeenteraad. Hij is sociaal geograaf & planoloog, maar zoals hij het zelf zegt: “Ik weet van sommige dingen veel, van meer dingen genoeg, van veel dingen iets en heb over nog veel meer dingen een mening.” Verder is Johan o.a. bestuurslid van de ChristenUnie-afdeling Haarlem, vrijwilliger in Ontmoetingscentrum De Schakel (Pijnboomstraat), in zijn Immanuelkerk (PKN Haarlem-Noord & Spaarndam) en zat hij tot voor kort in de ledenraad van de KRO-NCRV. Sociaal met een Verhaal, dat is waar de ChristenUnie volgens Johan voor staat. Goed zijn voor de schepping en haar schepsels: “Rechtvaardig, positief en duurzaam. Niet voor jezelf, maar voor elkaar en voor de ander, met je christelijke overtuiging en de Bijbel als achterliggende inspiratiebron. En daar wil ik me namens de ChristenUnie in Haarlem graag voor inzetten: Voor een gezonde stad, een stad met gezond verstand en gezonde financiën.”

 • 7. Teus Vreugdenhil

  Teus Vreugdenhil zat zestien jaar in de gemeenteraad. Hij was jarenlang medewerker van het Leger des Heils en is nu gepensioneerd. Vreugdenhil: “Wij hebben als kleine fractie veel kunnen betekenen voor de Haarlemmers. Met goede ideeën kunnen ook kleine fracties een verschil maken. Ik wil erop letten dat de gemeente zuinig is met belastinggeld. De Haarlemse schuld moet omlaag. Verder zet ik mij in voor de erkenning en waardering van de (Indië)veteranen. Daarnaast is medezeggenschap en burgerparticipatie niet meer weg te denken uit de samenleving en vormen deze voor de gemeente een voortdurende uitdaging tot aanscherping en verbetering.”

 • 8. Rebecca Linder

  Rebecca Linder is leerling op het middelbaar onderwijs. Zij wil een stem zijn van de jongeren in deze stad; een stad waar iedereen zich veilig mag voelen. Zowel als vrouw op straat als jongere op school. Jongeren hebben het in de laatste jaren zwaar te verduren gehad. Het is daarom de hoogste tijd dat de stad meer investeert in de jongeren, met name in de jongeren aan de rand van de samenleving. Rebecca: “Een stad met jongeren die geloof hebben in hun toekomst is een veiligere stad. Als Haarlemmer zijn we trots op onze prachtige stad en blij dat nieuwe inwoners vanuit heel Nederland en zelfs vanuit het buitenland hier hun plekje vinden. Maar is er nog plek voor ‘ons muggen’? Kan ik, als jonge Haarlemmer, hier in Haarlem blijven wonen? Zijn er nog voldoende betaalbare huizen? Ik wil mij sterk maken dat ook de Haarlemmers met een kleinere beurs hier kunnen blijven wonen.”

 • 9. Eelco Fortuijn

  Eelco Fortuijn is een bevlogen strijder voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen die een paar jaar geleden in de Trouw Duurzame top 100 stond.

  Hij werkt bij GoedeWaar, een klein onderzoeksorganisatie naar duurzaamheid van consumentenproducten. Ook is hij projectleider van SpaarGas, een project om wijken betaalbaar en comfortabel van het aardgas af te krijgen waarvan het Haarlemse Ramplaankwartier een proefwijk is. Eerder was hij onder meer directeur van consumentenorganisatie GoedeWaar.NL en directeur van Fairfood, een lobby-organisatie die zich richt op duurzame en eerlijke voedselketens.

  Eelco is getrouwd en vader van drie kinderen. “Ik liep voor mijn studie bestuurskunde stage in Ethiopië en kreeg steeds meer interesse in eerlijke handel en mondiale duurzaamheid. Ik zet me in voor het verduurzamen van energie en producten in de Nederlandse winkelstraat. Mijn levensmotto is: doe een ander wat je wilt dat jou geschiedt. Als ik in een noodsituatie zou zitten, dan zou ik het heerlijk vinden als een ander mij in staat zou stellen om mijzelf te redden. Het belangrijkste is voor mij dat ik mensen kansen wil bieden, door een eigen inkomen te genereren. Dit soort thema's zijn voor mij cruciaal en hangen samen met een Bijbelse visie op omgaan met elkaar en met de schepping."

  Facebook
 • 10. Myrna Bockhoudt

  Myrna Bockhoudt woont al ruim 30 jaar in Haarlem. Ze houdt van Haarlem en ze houdt van mensen. Vanuit de makelaardij heeft zij de diverse stadsdelen goed leren kennen. En ook ondervonden dat het leven niet voor alle inwoners over rozen gaat. Omdat zij graag iets wilde betekenen voor die mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken is zij omgeschoold naar Sociaal Werker. En daar heeft ze geen seconde spijt van gehad. Zij is op diverse gebieden actief binnen Geloven in de Stad en een echte verbinder tussen kerk en maatschappij. Na een aantal jaar gewerkt te hebben bij Stem in de Stad als coördinator Vrijwilligers en Vluchtelingen zet zij zich nu in als Netwerkcoördinator bij stichting Ontmoeting in Schalkwijk. Ze is als vrijwilliger nog steeds volop betrokken bij het werk van de Haarlemse kerken voor vluchtelingen en statushouders. Myrna wil haar kwaliteiten en netwerk inzetten om Haarlem nóg mooier en vooral socialer en rechtvaardiger te maken voor haar inwoners.

 • 11. Elie El-Hage

  Elie El-Hage is geboren in Libanon en werkt als piloot bij een grote Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Hij staat op het punt zijn studie Human factors and System Safety af te ronden. In zijn vrije tijd is hij als redacteur betrokken bij twee tijdschriften, één voor verkeersvliegers, de andere voor jonge en randkerkelijken. Met vrienden leest hij boeken en teksten van filosofische en/of christelijke oorsprong, soms één op één, soms in groepsverband. Hij is van mening dat de vrijheden die Nederland aan burgers geeft reden is tot dankbaarheid die tevens gepaard gaat van individuele verantwoordelijkheid om te werken aan een cultuur van leven. Ook wil hij binnen de politiek bijdragen aan een evenwichtig beeld over de rol van de luchtvaart.

 • 12. Peter van der Beek

  Peter van der Beek is bestuurslid van de ChristenUnie. Hij is hovenier van beroep en in 2020 gepensioneerd. "Ik ben vooral iemand die de handen uit de mouwen wil steken en hulp bieden waar nodig. Zo hielp ik al lange tijd een gescheiden vrouw met dochter. Ook wil ik mij inzetten voor een schone en groene stad en zeker voor de groene randen van de stad. De stad kan ook groener worden door meer groen op daken aan te brengen. Ik heb een aantal jaren geleden een ongeval gehad. Hierdoor heb ik zelf ondervonden hoe slecht het gesteld is met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en door die ervaring wil ik dat dit sterk verbeterd zal worden."

  FacebookInstagram
 • 13. Jaco van Buren

  Jaco van Buren is consultant bij Ricoh Europe. Hij begeleidt projecten voor de optimalisatie van document-intensieve bedrijfsprocessen. “Betrokkenheid, dat is wat mij kenmerkt. Betrokkenheid bij mijn klanten en betrokkenheid bij mensen. Als consultant helpt me dat om door te vragen en tot de kern van de zaak door te dringen. In de politiek is dat ook belangrijk. Ik wil op deze manier recht doen aan iedereen. Ik zet mij in voor een inclusieve samenleving en voor het bieden van een veilige plek in de stad voor vluchtelingen. Ik vind het belangrijk dat Haarlem écht een duurzame stad wordt. Dat gaat niet alleen om de energievoorziening. Haarlem moet ook meer groen krijgen”.

  Twitter
 • 14. Claudia Meima

  Claudia Meima-Fris woont in Schalkwijk en werkt als communicatieadviseur en tekstschrijver. Ze werkt aan begrijpelijke informatie voor iedereen, ook voor mensen die niet gewend zijn om veel te lezen en schrijven. “Ook in Haarlem wil ik me ervoor inzetten dat iedereen mee kan doen. Zodat Haarlem een diverse stad blijft, waar betaalbare woningen en goede zorg zijn voor iedereen.” Claudia is lid van de Goede Herderkerk in Haarlem-Noord.

 • 15. Jos Leijenhorst

  Jos Leijenhorst is getrouwd en vader van drie kinderen. Naast zijn baan bij een zorgverzekeraar is hij actief in het bestuur van de kerk, coördinator bij een voetbalclub en zit in het bestuur van stichting Marriage Week. Ondertussen traint hij voor een triatlon. “Samenleven is per definitie omgaan met botsende waarheden. De ander dan als mens blijven, dat is ten diepste solidariteit. Onze tijd schreeuwt om een verhaal dat mensen bindt.”

 • 16. Nathalie Bockhoudt

  Nathalie van Leeuwen-Bockhoudt is een echte Haarlemse mug. "Ik ben geboren in Schalkwijk, en heb daar 19 jaar gewoond, daarna ben ik op kamers gaan wonen in de nieuwe wijk tegen het Spaarne aan, achter de eerste grasdakwoningen van Haarlem. Daarna hebben we 8 jaar in het centrum gewoond en nu wonen we al weer 18 jaar in Haarlem Noord in een heel mooi authentiek huis aan de Rijksstraatweg. Een mooie buurt, het oude Schoten. Dus vele delen van Haarlem heb ik wel gezien.

  Ik werk al 28 jaar in het vastgoed en heb daarbij de vele facetten van het vastgoed bekeken, vanuit de adviseur, vanuit de makelaar, vanuit de eigenaar en vanuit de hoofdaannemer. Ik werk nu 3 jaar voor mezelf als Project manager en strategisch adviseur in het vastgoed en ben verantwoordelijk voor de technisch en commerciële uitwerking en realisatie van projecten die ik namens eigenaren of ontwikkelaars mag uitvoeren. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het ondernemersnetwerk van de beweging Geloven in de Stad. De ChristenUnie is een partij die nog staat voor de normen en waarden die ik onmisbaar vind voor een goed functionerende maatschappij. Normen en waarden die ervoor zorgen dat we omkijken naar onze naasten en dit niet uit eigen belang doen, maar vanuit een groter plan, namelijk Gods plan. Regels kan je overal voor gebruiken, maar als de mensen weer handelen vanuit de juiste normen en waarden en zich weer open willen stellen voor de mensen om hen heen, zijn regels vaak niet meer nodig. Is een utopie, maar ik vind wel dat dit belangrijk is om na te streven. Voor mij is de ChristenUnie de enige partij die zich nog duidelijk onderscheidt in de politiek."

 • 17. Fred Drenth

  Ook Fred Drenth is een geboren en getogen Haarlemmer. Zijn arbeidzame leven heeft hij grotendeels doorgebracht bij de provincie Noord-Holland op diverse vakgebieden. “Na mijn pensionering ben ik voorzitter geworden van onze afdeling. Dat doe ik nu alweer 10 jaar. Verder ben ik veel in met name Roemenië geweest om mensen daar te helpen via Familie Sponsorplan Roemenië. Ik ben verder nog actief als archivaris van de christelijke gereformeerde kerk Haarlem en organiseer samen met anderen interkerkelijke kerkdiensten voor mensen met een beperking.” Fred is ruim 50 jaar getrouwd met Gerda en heeft 4 kinderen en 12 kleinkinderen.

 • 18. Marjet Lutgerink

  Marjet Lutgerink-Invernizzi is een aantal jaar secretaris geweest in het bestuur van ChristenUnie Haarlem. Net als vier jaar geleden staat ze nu opnieuw als lijstduwer op de lijst. Ze is actief in haar gemeente Shelter-Haarlem op het gebied van gebed en ze redigeert boeken. “Ik maak van dichtbij mee hoe lastig het is om betaalbare woonruimte te vinden in Haarlem en zie dit als een speerpunt. Verder vind ik het belangrijk dat Haarlem bekend zal staan om haar medemenselijkheid en duurzaamheid, want beide zijn cruciaal voor een leefbare stad.”

 • 19. Eric Jonkhout

  Graag stel ik mij zelf voor, ik ben Eric Jonkhout. geboren en getogen Haarlemmer. “Na de vorige verkiezingen is het opnieuw de kans om mij verkiesbaar te stellen en dat doe ik dan ook! Ik ben al 33 jaar een echte Haarlemmer. Waarbij vele plaatsen in onze mooie stad bekend terrein zijn en vele gezichten mij aanspreken. Al zo’n 19 jaar ben ik actief betrokken bij het Katholieke kerk, in de Katholieke Bavo in Haarlem. Zo nu en dan verzorg ik piano begeleiding in de mis en aanbidding. In deze individuele maatschappij wil ik mij vanuit mijn christelijke identiteit inzetten voor de medemens. Ik wil mij inzetten voor jonge mensen met een beperking, die tussen wal en schip dreigen te vallen. Luisteren naar hun verhaal en op zoek gaan naar de juiste zorg is mijn ambitie."

 • 20. Sietske Dreschler

  Sietske Dreschler woont in Haarlem-Noord en is als geschiedenisdocent werkzaam op de pabo van hogeschool InHolland Haarlem. “Ik zet mij graag in voor een mooie stad als Haarlem en vind het belangrijk dat het onderwijs maar ook de culturele voorzieningen, zoals musea, voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast wil ik graag dat Haarlem zuinig is op het vele erfgoed dat in de stad te vinden is, om zo al die mooie oude gebouwen en monumenten te bewaren voor de toekomst."

 • 21. Bas de Groot

  Bas de Groot woont in Haarlem Noord. Hij is jurist en werkt bij een internationaal bedrijf waar hij verantwoordelijk is voor privacy en gegevensbescherming. Voor de ChristenUnie was hij eerder lijsttrekker in Amsterdam en hij schreef artikelen voor het Wetenschappelijk Instituut. Op lokaal niveau vindt hij het belangrijk om op te komen voor Haarlemmers in kwetsbare posities, een duurzame stad en goed bestuur. “Het is fijn wonen in Haarlem. De meeste mensen redden zich prima of weten de juiste instanties te vinden. De ChristenUnie is een partij die ook omziet naar mensen die het minder goed getroffen hebben. Het gezin in de bijstand, de vluchteling uit Syrië, de verslaafde vrouw in het park. Aan deze politiek van gerechtigheid en hoop wil ik een bijdrage leveren.”

 • 22. Joeri Bosch

  Joeri Bosch zit in zijn eindexamenjaar op de middelbare school en wil daarna Finance & Control gaan studeren. Ook voetbalt hij met veel plezier bij Haarlem-Kennemerland. “Ik wil dat Haarlem een stad is waar iedereen zich veilig voelt en waar we naar elkaar omkijken. Ook moet iedereen die dat wil in Haarlem kunnen wonen. Dat betekent dus dat er genoeg woningen beschikbaar moeten zijn. Daarnaast moeten de inwoners van Haarlem ervan verzekerd zijn dat de gemeente er voor ze is.”

 • 23. Amanda Haan

  Amanda Haan is getrouwd, moeder van 2 kinderen en werkt als Business controller bij een woningcorporatie. “Haarlem is een fijne stad om te leven en te wonen. De uitdaging is om dat met elkaar in de komende jaren op een toekomstbestendige manier vorm te blijven geven. Wij mensen zijn aan elkaar gegeven om samen te leven in respect en harmonie en met oog voor iedereen. Ik zet mij dan ook graag in om bestaande netwerken en initiatieven van burgers te ondersteunen, versterken en waar mogelijk uit te breiden. De rol van de gemeente is hierbij faciliteren en stimuleren. Daarnaast is een gezond financieel beleid van de gemeente een belangrijke basis voor een toekomstbestendige stad. Waaraan besteedt de gemeente haar geld, hoe genereren we inkomsten en voor welke toekomstige uitgaven leggen we geld apart. Vanuit dit inzicht kan de gemeente bewuste keuzes maken en de financiën zo efficiënt mogelijk inzetten. Een goed inzicht biedt ons als ChristenUnie de mogelijkheid om ook op gebied van financiën invloed uit te oefenen en daarmee een werkelijk samen leven voor alle inwoners mogelijk te maken.”

 • 24. Willem Snijdoodt

  Willem Snijdoodt is geboren in Zandvoort en sinds 1975, met een korte pauze, Haarlemmer. Hij is in 1979 getrouwd met Els Brom en heeft daarna een korte tijd in de regio Amersfoort gewoond. "Ik heb enige jaren gewerkt als administratief medewerker bij een handelskantoor, toen in de prachtige Haarlemse korenbeurs aan het Spaarne en later vele jaren in de sociale verzekering. In 2005 ben ik betrokken geraakt bij de start van het Open Huis in Schalkwijk, een kerkplanting van de Goede Herderkerk in Haarlem Noord. Ik maakte in Schalkwijk actief de ontwikkeling mee van het Open Huis en het daaraan verbonden maatschappelijk centrum. Na een paar jaar pauze ben ik sinds december 2021 weer opnieuw verbonden als vrijwillig medewerker van het ambulante team van het Open Huis (stichting Ontmoeting) en diaconaal medewerker. Het multiculturele van Haarlem in combinatie met diaconaat vind ik zo'n prachtig maar ook belangrijk aspect omdat geloof en sociale gerechtigheid altijd hand in hand gaan. Dit is ons aller verantwoordelijkheid, niet alleen in Haarlem maar in heel Nederland."

 • 25. Roel van Binsbergen

  “Ik ben Roel van Binsbergen, geboren in het mooie Gelderland, maar woon al meer dan 40 jaar in Haarlem. Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht bij de provincie Zuid-Holland als beleidsmedewerker op het gebied van grondwater en drinkwater. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met de Europese Kaderrichtlijn Water, op zowel regionaal als landelijk gebied. Sinds kort ben ik met pensioen. Ik ben nu actief als vrijwilliger bij Dorcas. Ik zou mijn aandacht willen geven aan een aantal doelen voor Sustainable Development binnen de gemeente Haarlem zoals armoedebeleid, klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer.”

 • 26. Rob Hartman

  Rob Hartman is inmiddels 36 jaar getrouwd en vader van 2 kinderen. Hij werkt al 45 jaar in de techniek. Hierbij heeft hij de functie bedrijfsleider uitgevoerd. “Hierdoor heb ik leren leiding geven en de kern van het probleem leren aanpakken.”

  Ook heeft Rob 30 jaar ervaring in de pleegzorg als pleegouder. “Ik heb geleerd om met verschillende mensen om te gaan en hun te accepteren zoals ze zijn. Voor mij is het belangrijk dat elk mens zich gehoord voelt en mag zijn wie hij of zij is. Mijn doel is dat pleegouders meer betrokken worden in de zorg van het kind. Ik vind dat we de kinderen en pleegouders meer moeten beschermen en dat wij goed moeten kijken naar wat er echt nodig is.”

 • 27. Klaas-Jan Knol

  Klaas-Jan Knol is betrokken bij het welzijnswerk in Schalkwijk van Het Open Huis (Maatschappelijk Centrum & Multiculturele Kerk). Met zijn studie technische bedrijfskunde als achtergrond werkt Klaas-Jan als consultant om bedrijven te helpen betere klantervaringen te realiseren. “De ChristenUnie biedt mij een podium om op te komen voor degenen die buiten de boot vallen in de maatschappij en om mij in te zetten voor een duurzame leefomgeving. Ik wil mij inzetten voor het stimuleren van duurzame energieopwekking, het aanbod van betaalbare woningen en goede (maatschappelijke) zorg voor de inwoners.”

 • 28. Dick van Heun

  Dick van Heun woont sinds 1947 in de mooie stad Haarlem en sinds 1963 in de Transvaalbuurt. "Ik ben boekhouder van mijn beroep en door het verzorgen van mijn invalide vrouw gedurende 18 jaar, zij zat in een rolstoel wegens progressieve reumatoïde artritis, ben ik nog altijd zeer actief in de zorgwereld en in het bijzonder in het sociaal domein. Sinds 1980 ben ik lid van de ChristenUnie en haar voorlopers. Ik ben binnen de mantelzorgwereld bekend als “mister Mantelzorg”. Op de dag van de mantelzorg in 2012 ben ik benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau. Vele jaren heb ik als voorlichter/presentator lezingen gegeven over wat mantelzorg is. Ik ben tijdens die tijd ook gevraagd om mantelzorgers te ondersteunen door presentaties te geven over financieel-fiscaal en juridische zaken die spelen rond de problemen die mantelzorgers tegenkomen. Zo doe ik dat als backoffice nog voor de mantelzorglijn die Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers, beheert. Voorts heb ik van 2007-2013 in de Wmo-adviesraad van de gemeente Haarlem meegedacht, en was ik tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019 nog voorzitter van de wmo-raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude."

  Facebook