Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 16 september 2014

Beste leden en vrienden,

Het nieuwe politieke seizoen is weer begonnen. In deze nieuwsbrief leest u al het nieuws over de laatste debatten van voor de zomer en de eerste resultaten die de ChristenUnie in de gemeenteraad na de zomer heeft geboekt. We kunnen terugkijken op maanden dat onze fractie goed zichtbaar was. Dit kan de fractie echter niet zonder goede input van anderen. Veel onderwerpen zijn aangekaart door goede tips uit de achterban. Mocht u goede ideeen hebben voor de gemeenteraad, neemt u dan gerust contact op met de fractie via fractie@haarlem.christenunie.nl. U kunt ook langskomen op het fractiespreekuur. Deze is op maandagavond tussen 20 en 21 uur in de weken dat er gemeenteraadsvergadering is (circa 1x per 3 weken). De data vindt u aan het eind van deze nieuwsbrief. 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met mij via info@haarlem.christenunie.nl !

Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over onze ledenvergadering (20 oktober) en een fietsactie voor een betere verbinding tussen onze regio en Schiphol (27 september). U bent voor beide activiteiten van harte uitgenodigd. Ook wijs ik u graag op de open dag van onze Tweede Kamerfractie op 11 oktober.

Het afgelopen jaar heeft de kiesvereniging veel kosten gemaakt voor de verkiezingscampagne. Spaart u mee voor de verkiezingen van 2018? Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem e.o. te Heemstede. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.

Met vriendelijke groet,

Fred Drenth
Voorzitter ChristenUnie Haarlem

Ledenvergadering 20 oktober 2014

Op maandag 20 oktober is er een ledenvergadering. U bent van harte welkom om kennis te maken met de fractie en mee te denken. De vergadering begint om 20 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Locatie: Fonteinkerk, Schoterweg 14, Haarlem

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 14 oktober 2013 (op te vragen bij de secretaris via info@haarlem.christenunie.nl

4. Vaststellen secretarieel jaarverslag 2012 en 2013

5. Vaststellen financieel jaarverslag 2013

6. Vaststellen begroting 2015

7. Afscheid Frank Visser als lid van het bestuur

8. Uitbreiding bestuur

9. Ledenwerfactie

10. Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen van 15 maart 2014. Wat ging er goed, wat kan er beter?

11. Verslag fractie over afgelopen periode

12. Rondvraag

13. Datum volgende ledenvergadering

14. Sluiting

Fietstocht langs toekomstige fietssnelweg IJmuiden-Haarlem-Schiphol

ChristenUnie Haarlem en ChristenUnie Velsen heben in het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 een fietssnelweg tussen Velsen, Haarlem en Schiphol opgenomen. In Velsen heeft de coalitie dit overgenomen in haar programma voor de komende raadsperiode.

Samen met een vertegenwoordiger van de Fietsersbond gaan de raadsleden van de ChristenUnie in Haarlem en Velsen op zaterdag 27 september deze route fietsen.

De bedoeling is om tijdens deze route te kijken wat er al aan fietssnelweg ligt, wat knelpunten zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. Tijdens de tocht zal een aantal keer kort worden gestopt om de knelpunten en oplossingen te bespreken.

Voor een ieder die dat wil is er de mogelijkheid om met de raadsleden op de fiets het traject af te leggen van IJmuiden naar Schiphol.

De start van de fietstocht is om 10.00 uur op Plein '45 voor het Stadhuis van IJmuiden. De afstand is circa 29 km. Aankomst Schiphol centrum: circa 12.30 uur. Het plan is om na een koffiestop om uiterlijk om 13.30 uur weer te vertrekken voor de terugreis.

Hiervoor zijn er drie mogelijkheden:

* U fietst weer 29 km terug

* U fietst terug tot Halfweg en pakt dan de trein (let op: apart fietskaartje verplicht)

* U pakt op Schiphol-centrum de trein (let op: apart fietskaartje verplicht)

Fietst u mee? Meldt u dan even aan bij 1 van de raadsleden via l.dewinter@quicknet.nl of info@frankvisser.nl

Haarlem laat voor 3e jaar op rij subsidies liggen

Het Haarlemse college van B&W wil dit jaar voor het derde jaar op rij geen provinciale subsidie aanvragen voor verbetering van de fiets- en OV-infrastructuur. De ChristenUnie vindt dit een gemiste kans aangezien de provincie bereid is per project 50% mee te betalen. “Gemeenten in de regio Haarlem-IJmond kregen dit jaar samen 4 miljoen euro. Haarlem kreeg hiervan slechts 52.000 euro en dit geld wordt zelfs teruggestort omdat het project niet doorgaat. Een kleine gemeente als Heemskerk kreeg dit jaar echter 1 miljoen euro!”, aldus gemeenteraadslid Frank Visser die schriftelijke vragen over de kwestie heeft gesteld.
Lees verder

Armoederegelingen moeten eenvoudiger

Er komt bijna 8 ton voor extra maatregelen voor de minima in Haarlem. Raadsbreed worden deze voorstellen gesteund. De meeste partijen hebben echter veel vragen wat de gemeente doet om de bijna 40% mensen te bereiken die wel recht hebben op voorzieningen maar er geen gebruik van maken.
Lees verder

Gemeenteraden bundelen krachten Kennemerlijn

ChristenUnie en CDA fracties in Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar willen de krachten van de gemeenteraden in de regio bundelen om te voorkomen dat de dienstregeling van de Kennemerlijn (Haarlem-Uitgeest-Alkmaar) in 2016 verslechterd. Zij stellen de gemeenteraden daarom voor een gezamenlijke raadsinformatiemarkt te organiseren. De raadsleden willen dan alternatieven bespreken die het openbaar vervoer in de regio juist verbeteren. NS wordt uitgenodigd de plannen te verdedigen en op alternatieven te reageren en de provincie wordt uitgedaagd haar aandeel te leveren om meer reizigers te trekken door het verbeteren van bus aansluitingen en door ruimtelijke ontwikkelingen rond stations.
Lees verder

Recht op respijtzorg en behoud mantelzorgcompliment

Het landelijke mantelzorgcompliment, een klein financieel extraatje voor mantelzorg gaat in 2015 verdwijnen. Het geld hiervoor gaat voortaan naar de gemeente Haarlem. Het college van B&W wil dit geld gebruiken voor een respijtvoorziening zodat hulpbehoevenden voor korte tijd zorg in een instelling kunnen krijgen en hun mantelzorgers op vakantie kunnen. Zo kunnen zorgverleners mantelzorg langer volhouden. “Prima dat er zo’n voorziening komt maar het is volstrekt onduidelijk hoeveel mensen je hiermee kunt helpen” aldus Frank Abspoel, schaduwraadslid van de ChristenUnie.
Lees verder

Agenda

27 september Fietstocht ChristenUnie Velsen en Haarlem langs toekomstige fietssnelweg F9 IJmuiden-Haarlem-Schiphol

29 september Spreekuur fractie

3 oktober Stadsgebed Haarlem

11 oktober Open dag Tweede Kamerfractie ChristenUnie

20 oktober Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

27 oktober Spreekuur fractie

7 november Stadsgebed Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts