Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 23 februari 2015

Beste leden en vrienden,

Sinds 1 januari hebben al 50 mensen zich aangemeld voor deze nieuwsbrief en heeft ChristenUnie Haarlem 2 nieuwe leden gekregen. Welkom! Hieronder leest u hoe u ons kunt helpen dat we ook de komende maand weer meer mensen kunnen toevoegen aan onze verzendlijst. Ongeveer de helft van de ontvangers van deze nieuwsbrief is nog geen lid. Wij geven u dat graag in overweging. De contributie is aftrekbaar van de belastingen. U steunt ons er enorm mee.

U bent ook van harte welkom op onze ledenvergadering van 13 april. Hier bespreken we onder andere ons jaarverslag dat onlangs is verschenen.

Deze nieuwsbrief is gratis en verschijnt maandelijks. Wij hopen u zo te informeren over de Haarlemse politiek en u aan te moedigen ook te bidden voor de bestuurders van onze stad. Daarom bevat deze nieuwsbrief vanaf nu elke maand ook een aantal gebedspunten. Mocht u vragen hebben of ideeen van onderwerpen waar wij mee aan de slag zouden moeten, neemt u dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Ledenwerfactie: doe mee!

Ongeveer 10% van onze stemmers ontvangt deze nieuwsbrief. Wij zouden graag deze nieuwsbrief naar veel meer e-mailadressen versturen. U kunt ons daarbij helpen! Weet u mensen uit uw omgeving die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen? Mail dan naam, e-mail en telefoonnummer naar fractie@haarlem.christenunie.nl, dan nemen wij contact op. Mensen kunnen zich ook zelf via de site aanmelden of ons mailen.

Nog mooier zou het zijn als wij meer leden krijgen! Voor elk lid dat zich komende maanden aanmeldt krijgen wij eenmalig van het partijbureau een bonus van enkele tientjes. Hiermee kunnen we onze campagnekas voor 2018 vullen. Bovendien is de contributie aftrekbaar als gift bij de belastingaangifte!

Helpt u ook mee door mensen in uw omgeving enthousiast te maken? Zijn bijvoorbeeld uw gezinsleden al lid? Gezinsleden betalen de helft van de normale contributie. Meer informatie over het lidmaatschap of gelijk aanmelden? Gan naar: www.christenunie.nl/lidworden  

Gebedspunten februari 2015

- Bid voor de medewerkers in de jeugdzorg. Midden in een reorganisatie dragen zij grote verantwoordelijkheid voor jongeren die het thuis om wat voor reden dan ook niet redden

- Bid voor de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Wij hopen in Noord-Holland op een mooie uitslag voor de combinatielijst ChristenUnie-SGP maar bid ook voor alle kandidaten van andere partijen die zich beschikbaar hebben gesteld om zich in te zetten voor onze provincie of als Eerste Kamerlid.

- Dank dat er nu in Haarlem eindelijk ook opvang geboden wordt aan daklozen zonder GGZ-problemen. Dit besluit is echter nog niet definitief en er zijn nog onvoldoende bedden om deze nieuwe groep daklozen op te vangen. Dank voor de tijdelijke opvanglocatie die is gevonden in Bennebroek. Bidt dat er een goede structurele oplossing wordt gevonden.

Lobbyen voor provinciegeld bereikbaarheid Haarlem

De Haarlemse ChristenUnie-fractie roept het college van B&W op een wensenlijst te maken voor investeringen in infrastructuur in Haarlem voor het nieuwe college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. Raadslid Frank Visser: “Alle partijen zijn nu hard bezig met de verkiezingscampagne. Het college moet nu nadenken over de weken na 18 maart. Dan worden er door de nieuwe coalitie afspraken gemaakt over de investeringen in de komende vier jaar, ook over concrete projecten. De gemeente moet ijzer smeden als het heet is. Wethouder Sikkema kan bijvoorbeeld lobbyen voor een oplossing van een top 10 van Haarlemse knelpunten. Dit is een kans voor wethouder Sikkema om een aantal knelpunten op te lossen waarvoor de gemeente nu geen geld heeft!”
Lees verder

Verwijdering fietsen station

Om de fietsenchaos bij het station aan te pakken wil het college meer fietsen gaan wegknippen. Hiervoor komt er een depot van Paswerk bij de Cruqius. De ChristenUnie is het niet eens met dit voorstel. “Het is prima om fietswrakken en weesfietsen weg te halen. Maar verkeerd geparkeerde fietsen die geen hinder veroorzaken moet je niet weghalen zolang er niet genoeg stallingen zijn. Als er wel voldoende stallingen zijn kom je niet aan de geplande 10.000 fietsen per jaar. Wij zijn daarom bang dat het project ook meer gaat kosten dan de gemeente nu denkt”, aldus raadslid Frank Visser.
Lees verder

Coalitie grijpt nog niet in bij Viva zorg

In de gemeenteraad is donderdag opnieuw gesproken over de huishoudelijke ondersteuning van de Viva zorggroep. Vanaf 1 januari hebben alle klanten van dit bedrijf ineens een andere hulp gekregen. Vaak werd het aantal uren verminderd terwijl er nog geen zogenaamd keukentafelgesprek was geweest. Het regende klachten. Tijdens een interpellatiedebat wilde de coalitie echter nog niet weten van extra stappen richting Viva. Moties die werden gesteund door de voltallige oppositie werden verworpen.
Lees verder

Mondelinge vragen Schoterbrug

De Schoterbrug is voor langere tijd gestremd voor verkeer vanuit Haarlem Noord richting de Waarderpolder. Dit zorgt met name in de ochtendspits voor veel verkeershinder. De ChristenUnie heeft daarom mede namens het CDA opnieuw mondelinge vragen gesteld in de gemeenteraad.
Lees verder

Oproep: herinrichten straat bij rioleringswerkzaamheden

In 2015 wordt er in Haarlem 12 miljoen euro geïnvesteerd in vervanging van rioleringen. Omdat de straat dan toch open gaat is dit een goede gelegenheid om de verkeersveiligheid aan te pakken, parkeerplaatsen te verbeteren of meer fietsenrekken te plaatsen. De ChristenUnie hoort graag van u of er straten zijn waar er kansen zijn om de weginrichting te verbeteren.
Lees verder

Kamervragen treindienstregeling Amsterdam-Haarlem-Zandvoort

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu over de spoordienstregeling Amsterdam-Haarlem-Zandvoort. Aanleiding is de nieuwe dienstregeling die op 14 december is ingegaan. In deze dienstregeling staan de sprinters Amsterdam-Haarlem-Zandvoort 13x per dag 10 minuten stil op station Haarlem in verband met een conflicterend pad van een goederentrein.
Lees verder

Belangenbehartiging sociaal domein verdient steun

Eerder dit jaar kondigde het college aan geen subsidie meer te willen geven voor belangenbehartiging. Hierdoor dreigden het platform belangenbehartiging mantelzorgers, het platform minimaorganisaties en het Informatiesteunpunt in de 1e lijn GGZ (ISP) hun subsidie te verliezen. De ChristenUnie heeft zich samen met enkele andere partijen hiertegen verzet. Raadslid Frank Visser: “Deze clubs komen juist op voor de kwetsbare mensen in de stad”
Lees verder

Speeltuinen verdienen beter onderhoud

Op initiatief van de ChristenUnie sprak de commissie samenleving over de speeltuinsubsidies en de kwaliteit van het onderhoud van de speeltuinen in de stad. Schaduwraadslid Rosa Barth-van den Boom: "Het belang van de speeltuinen en hun vrijwilligers voor de stad kunnen we niet genoeg onderstrepen. Het college moet snel duidelijkheid geven over de toekomstige subsidie. Ook moet het onderhoud van de speeltuingebouwen beter"
Lees verder

Nadenken over toekomst Kennemerlijn

In 1927 werd het eerste deel van de Kennemerlijn geëlektrificeerd. Hoe zal de lijn er 100 jaar later uitzien? Ruim 70 mensen bezochten 28 januari de informatiemarkt “Toekomst Kennemerlijn” in het gemeentehuis van Velsen om hierover na te denken. De avond werd georganiseerd door de ChristenUnie en CDA-fracties in de regio.
Lees verder

Ingrijpen bij VIVA Thuiszorg

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Haarlem verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden, de vroegere thuiszorg. Haarlem heeft er ondanks de bezuinigingen niet voor gekozen om de hulp in het huishouden voor de lichtste groep clienten helemaal te schrappen zoals in sommige andere gemeenten is gedaan. In plaats daarvan wordt zorg op maat geboden. Waar de overgang bij de meeste zorgverleners goed lijkt te zijn gegaan is de gemeente overspoelt met klachten van inwoners die klant zijn bij VIVA.
Lees verder

Regel huisvesting vluchtelingen met status

Veel Nederlandse gemeenten stellen onvoldoende woningen beschikbaar voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Hierdoor zitten mensen onnodig lang in een asielzoekerscentrum en moet het COA grote moeite doen voor het vinden van opvangplaatsen voor nieuwe vluchtelingen. In de gemeenteraad hebben ChristenUnie, D66, Groenlinks, CDA, Trots Haarlem en OPHaarlem het college gevraagd voor 1 mei met een plan van aanpak te komen.
Lees verder

Agenda

6 maart Stadsgebed Haarlem

9 maart Spreekuur fractie

12 maart ChristenUnie College-tour Amsterdam met senator prof. dr. Roel Kuiper en de hoofdcommissaris van Amsterdam en leider van de MH-17 repatriëringsmissie, Pieter-Jaap Aaldersberg

13 april Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts