Kamervragen sluiting spoorwegovergang Laantje van Alverna

20140106 Carla Dik-Faber in gesprek met omwonenden Laantje van Alverna01-04-2015 17:04 01-04-2015 17:04

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur & Milieu) over de recente rechterlijke uitspraak over de sluiting van de spoorwegovergang Laantje van Alverna in Heemstede. Volgens de rechter had deze overgang niet zomaar gesloten mogen worden omdat deze, in tegenstelling tot wat ProRail dacht, door verjaring een openbaar karakter heeft gekregen. De overgang is immers al meer dan 50 jaar in gebruik en pas zeer recent was een verbodsbord geplaatst.

Fietsersbond en Wandelnet proberen op basis van deze uitspraak nu voor elkaar te krijgen dat de spoorwegovergang, die geliefd was bij veel Heemstedenaren voor het maken van een ommetje, weer wordt geopend, maar dan met adequate beveiliging. Vorig jaar, toen de spoorwegovergang nog open was, bracht Carla Dik-Faber al een werkbezoek aan het Laantje van Alverna en stelde Kamervragen. Nu ProRail de overgang toch heeft gesloten en de rechter uitspraak heeft gedaan zijn opnieuw vragen gesteld.

Deze kwestie heeft mogelijk gevolgen voor veel nu nog onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland die op de nominatie staan gesloten te worden. De kans is groot dat veel van deze overwegen ook door verjaring openbaar zijn geworden. In dat geval mogen dergelijke overwegen niet zomaar gesloten worden. Er geldt dan een zwaardere procedure waarbij ook naar de recreatieve waarde voor wandelaars en fietsers moet worden gekeken.

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu over de uitspraak van de rechter over de overweg Laantje van Alverna.

  1. Kent u het bericht “Uitspraak rechtbank overweg Alverna moet weer open” [1] naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over de status van de overweg Laantje van Alverna [2] en het bericht “Heemstede: klaphek bij Alverna” [3]?
  2. Heeft de gemeente Heemstede naar aanleiding van de uitspraak van de rechter inmiddels handhavend opgetreden richting ProRail?
  3. Bent u bereid ProRail opdracht te geven om de overweg “Laantje van Alverna” op korte termijn weer open te stellen en te beveiligen nu volgens de rechter vaststaat dat deze overweg door verjaring openbaar is geworden ingevolge artikel 4, eerste lid, aanhef en onder I van de Wegenverkeerswet 1994?
  4. Klopt het dat ProRail in hoger beroep wil gaan? Zo ja, vindt u dit als opdrachtgever van ProRail een juiste besteding van belastinggeld nu de rechter zo’n duidelijke uitspraak heeft gedaan over de status van de overgang?
  5. Welke conclusies trekt u uit de uitspraak van de rechter voor andere overwegen die volgens ProRail niet openbaar zijn maar die op grond van deze uitspraak toch als openbaar moeten worden beschouwd? Bent u bereid deze overwegen indien zij een (recreatieve) waarde hebben voor wandelaars en fietsers niet te sluiten, maar te beveiligen zodat de barrièrewerking van spoorwegen niet verder wordt vergroot?
  6. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat in vergelijkbare gevallen voor elke overweg weer een aparte rechtszaak moet worden gevoerd door de Fietsersbond, Wandelnet en andere belanghebbenden? Bent u daarom bereid een inventarisatie te maken van overwegen die op grond van de uitspraak van de rechter als openbaar moeten worden beschouwd en hierover te rapporteren aan de Kamer inclusief een analyse van de (recreatieve) waarde van deze overwegen voor wandelaars en fietsers?

[1] http://haarlem.fietsersbond.nl/nieuws/uitspraak-rechtbank-overweg-alverna-moet-weer-open-0

[3] Haarlems Dagblad, 30 maart 2015

« Terug

Archief > 2015 > april

Geen berichten gevonden