Bidden en stemmen voor Haarlem

bidden2.jpg09-02-2022 09:04 09-02-2022 09:04

Op woensdag 16 maart mogen we weer naar de stembus. In Haarlem strijden dan 18 partijen om 39 zetels in de gemeenteraad. Hoe kijken we als christenen tegen deze verkiezingen aan? Hoe ga je kiezen en hoe betrek je daarbij het geloof?

Alle partijen hebben programma’s geschreven waarin ze keuzes maken, zowel praktische als principiële. De bijbel geeft veel richtlijnen over de inrichting van een gezonde samenleving zoals de rol van het gezin en de overheid en over een goede zorg voor elkaar en voor de schepping. Er zijn veel onderwerpen waarin deze richtlijnen in de Haarlemse politiek een rol kunnen spelen. Daarom is het goed te oriënteren op de vraag wat de drijfveren van politieke partijen zijn en hoe ze dit vertalen in hun standpunten en hun stijl. Gebruik je stem en kies bewust!

Geeft de gemeente bijvoorbeeld wel of geen ruimte aan christelijk jeugd- en welzijnswerk, (jeugd)zorg en maatschappelijke opvang? Jagen we in Haarlem alleen de economie aan of is er ook oog voor de keerzijde van de 24-uurseconomie, voor kwaliteit van het leven? Zorgen we dat de gemeente een schild voor de zwakken is én een goed rentmeester van gemeenschapsgeld? Hoe gaat Haarlem om met prostitutie: is het een normaal beroep of helpt de gemeente prostituees die willen uitstappen en bestrijdt ze actief mensenhandel? Kiest Haarlem voor het voorkomen van drugsverslaving of gaat de gemeente zelf wiet telen?

Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen zijn er ook veel kansen voor alle christenen individueel en als gezamenlijke kerken in Haarlem om actief te zijn in de samenleving. Kerken kunnen via netwerken van vrijwilligers een helpende hand bieden voor mensen die tussen wal en schip vallen. Wat gaan wij als kerken betekenen voor jongeren die getroffen zijn door de coronamaatregelen? Hebben wij aandacht voor mensen die nu nog meer lijden aan eenzaamheid? Kunnen we juist als christenen onze gezinnen openstellen nu er zo’n tekort is aan pleeggezinnen, ook in onze regio? Laten we zoeken waar wij als christenen in Haarlem het verschil kunnen maken. Doet u mee?!

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd zijn Bijbelse uitgangspunten relevant. De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo en van het alles houden zoals het is. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. De oproep om een zoutend zout en een lichtend licht zijn, geldt voor alle beroepen en dus ook in de politiek. Ook al zijn christenen in Haarlem een minderheid, toch kunnen we veel goeds betekenen, ook in de politiek. Door ons handelen, door onze stem en door te bidden. Bidt u mee voor de mensen die in de gemeenteraad zullen komen, van welke partij dan ook?

Frank Visser (44 jaar) is lijsttrekker van ChristenUnie Haarlem

« Terug