Zoektocht naar coalitie

groepsfoto raad 2022-2026.jpg29-04-2022 18:56 29-04-2022 18:56

Even leek het er op dat de ChristenUnie zou gaan onderhandelen over deelname aan de coalitie. De partijen zijn er echter nog niet uit. Senator Kees Vendrik (GroenLinks) is aangesteld voor een nieuwe ronde van verkenningsgesprekken.

De uitkomst van de eerste drie gesprekrondes was dat de PvdA een voorkeur had voor het starten van onderhandelingen met GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie. PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie waren hiermee akkoord. D66 echter niet. Aanleiding was de inzet van D66 voor 2 wethouders voor alle drie grote partijen (PvdA, GroenLinks en D66) terwijl in de huidige coalitie alleen de grootste partij twee wethouders heeft.

Fractievoorzitter Frank Visser: “De ChristenUnie ziet mogelijkheden om samen met de PvdA, GroenLinks, D66 en CDA veel punten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. Ik hoop dat we alsnog toekomen aan onderhandelen en werk kunnen gaan maken van woningbouw en van een sociale, duurzame en zorgzame stad waarin we recht doen aan iedereen. De realiteit is echter dat nu ook naar andere opties gekeken zal moeten worden.”

Gespreksverslagen verkenning
Sinds 31 maart kent de Haarlemse gemeenteraad vier grote fracties (PvdA 7 zetels, GroenLinks 6 zetels, D66 5 zetels en VVD 5 zetels) en 11 kleine fracties met 1 of 2 zetels. Dit maakt het een hele puzzel om te komen tot een stabiele meerderheid in een raad van 39 zetels.

De PvdA heeft als winnaar van de verkiezingen lijsttrekker Floor Roduner en de nieuwe fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer aangewezen als informateurs. Zij hebben in het weekend van 26 en 27 maart verkennende gesprekken gevoerd met alle fracties. Alle fracties hebben daarbij aangegeven hoe zij aankijken tegen de uitslag, welke thema’s zij belangrijk vinden en welke coalities hun voorkeur hebben. De verslagen van deze eerste gespreksronde zijn hier te lezen.

Uit deze gesprekken kwamen drie mogelijke meerderheidscoalities naar voren die op draagvlak kunnen rekenen:

  1. PvdA, GroenLinks, D66, VVD (23 zetels)
  2. PvdA, GroenLinks, D66, CDA, Actiepartij, ChristenUnie (22 zetels)
  3. PvdA, GroenLinks, D66, SP, Jouw Haarlem (22 zetels)

In een tweede gespreksronde op donderdag 31 maart heeft de PvdA over deze opties afzonderlijk gesproken met VVD, CDA/Actiepartij/ChristenUnie en SP/Jouw Haarlem. Een verslag van deze gesprekken is hier te lezen en een tussenstand is hier te lezen.

Vervolgens heeft de PvdA hierover verder gesproken met de andere twee beoogde coalitiepartijen: GroenLinks en D66 en is er ook een gesprek geweest tussen PvdA/GroenLinks/D66 en de drie mogelijke combinaties. Uiteindelijk heeft de PvdA voorgesteld te gaan onderhandelen met CDA en ChristenUnie. Actiepartij is toen afgevallen vanwege bezwaren bij D66 tegen een te groot aantal partijen in de coalitie.

Frank Visser: “Helaas heeft D66 nog niet kunnen instemmen met dit voorstel. Daarom is Kees Vendrik nu gevraagd opnieuw met alle partijen individuele gesprekken te voeren om te kijken welke coalitieopties er zijn die op voldoende draagvlak kunnen rekenen in de gemeenteraad. Daarbij wordt nadrukkelijk ook naar andere combinaties gekeken.”

Lees hier het verslag van PvdA waarin is voorgesteld opnieuw te starten met verkenningen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20220331 Bundeling gespreksverslagen informatieronde 1 coalitievorming compleet.pdf905,3 kBapplication/pdfdownload
20220331 Bundeling gespreksverslagen informatieronde 2 coalitievorming.pdf617,4 kBapplication/pdfdownload
20220407 Afronding verkenningsfase PvdA 2022 def.pdf208,0 kBapplication/pdfdownload
20220420 Voortgang coalitie vorming.pdf99,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug