Fietspad Schoterweg helaas niet verbreed

IMG_20210909_093927.jpg23-09-2021 22:21 23-09-2021 22:21

De fietspaden langs Rijksstraatweg, Soendaplein en Schoterweg worden vervangen. Al jaren ergeren fietsers zich op deze belangrijke fietsroute in Haarlem aan het slechte onderhoud. Het is meer een mountainbike parcours door de vele hobbels veroorzaakt door boomwortels. De Gemeenteraad heeft nu 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van het asfalt door betonnen platen. Toch had het plan nog beter gekund. Een pleidooi van de ChristenUnie om het drukste deel van het fietspad te verbreden kreeg helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad.

De route langs de Rijksstraatweg, Soendaplein en Schoterweg is de belangrijkste verbinding tussen Haarlem Noord/Velserbroek en station Haarlem. Met name het zuidelijke deel van de route langs de Schoterweg is daarom erg druk. In de ochtendspits is het hier aan de westkant zelfs filerijden op de fiets. Daarom heeft de ChristenUnie voorgesteld het fietspad hier te verbreden van 2 meter naar 2,5 a 3 meter. Raadslid Frank Visser: “Juist op dit deel van de route is hier ruimte voor. De route loopt hier langs begraafplaatsen en je kunt het fietspad hier makkelijk verbreden door de stoep iets smaller te maken. Echt een gemiste kans dat dit nu niet gebeurd want qua kosten had het vrijwel niets uitgemaakt. Maar als die betonnen platen er eenmaal liggen wordt het pad niet meer zo snel verbreed”.

De Gemeenteraad steunde het voorstel niet omdat het hier om een onderhoudsproject gaat waarbij er geen sprake is van participatie. Als het ontwerp aangepast zou worden dan zou er wel participatie moeten plaatsvinden en dat kost tijd en de Gemeenteraad wil nu snel een einde maken aan de onveilige situatie. Frank Visser: “Dit vind ik een onzin argument. Het project wordt in fases uitgevoerd. Alle andere fases van het project kunnen zonder problemen worden uitgevoerd. Voor het stuk langs de Schoterweg hadden we makkelijk nog een participatieronde kunnen houden. Op dit stuk zijn ook veel minder hobbels dan langs de rest van de route. Het is ook niet controversieel. Ik denk dat bij de meeste omwonenden de handen op elkaar zouden gaan voor dit voorstel”.

De ChristenUnie houdt hoop dat het fietspad alsnog verbreed wordt. Visser: “De werkzaamheden starten eind dit jaar maar duren tot eind 2023. Ik hoop dat het stuk langs de Schoterweg pas na de gemeenteraadsverkiezingen aan de beurt is en dat we na de verkiezingen alsnog een meerderheid kunnen halen om dit plan aan te passen”.

AMENDEMENT Verbreding fietspad westzijde Schoterweg en Soendaplein

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 september 2021,

In beraadslaging over Vrijgave van krediet herstel fietspad Rijksstraatweg/Schoterweg,

Constaterende dat:

 • Door de toename van het gebruik van de fiets en de opkomst van e-bikes en bakfietsen het steeds drukker wordt op de Haarlemse fietspaden;
 • De fietspaden langs Rijksstraatweg, Schoterweg en Kennemerstraat tussen Delftplein en Kennemerbrug eindelijk worden opgeknapt door het plaatsen van betonnen platen;

Overwegende dat:

 • Deze fietspaden tot de drukste van Haarlem behoren en met name op het zuidelijke deel fietsers dagelijks hinder ondervinden van de drukte, met name in de ochtendspits richting het centrum;
 • Er in tegenstelling tot andere delen van de route op het deel van het fietspad aan de westzijde van de Schoterweg en Soendaplein langs de begraafplaatsen voldoende ruimte is om het fietspad te verbreden;
 • Ook verbreding bij de VRI-Kleverlaan mogelijk is omdat de aangrenzende tuin eigendom is van de gemeente en hiermee het belangrijkste knelpunt op de route wordt opgelost;
 • Richting het station het aansluitende fietspad langs de Kennemerstraat reeds is verbreed tot circa 3 meter;
 • De betonplaten op maat worden gemaakt en dus nu de keuze moet worden gemaakt over verbreding;
 • Het breder uitvoeren waarschijnlijk binnen budget kan of tegen slechts geringe meerkosten;
 • Wanneer er beperkte gevolgen zijn voor groen dit kan worden opgelost door elders langs het fietspad groen terug te brengen ter hoogte van het Ripperdaterrein rond de bushalte (Steenbreek);

Voorts overwegende dat:

 • Deze kleine wijziging op het grensvlak ligt van onderhoud en herinrichting;
 • Gezien de beperkte schaal en de locatie eventuele participatie versneld kan plaatsvinden zodat er geen vertraging hoeft te zijn;
 • De wijziging sowieso geen impact heeft op de planning van de andere wegvakken van het project

BESLUIT:

Het besluit aan te vullen met de volgende punten:

 1. Het fietspad westzijde Schoterweg tussen Paul Krugerstraat en Floresstraat wordt verbreed van 2 meter naar 2,5 á 3 meter;
 2. Wanneer dit beperkt ten koste gaat van groen wordt dit in de directe omgeving gecompenseerd (bijvoorbeeld Steenbreek bij de bushalte bij het Ripperdaterrein);
 3. Wanneer de verbreding van het fietspad extra budget vraagt wordt het college gevraagd in de Programmabegroting 2022-2026 hiervoor dekking te zoeken binnen bijvoorbeeld het budget beheer en onderhoud, de SOR middelen (actieplan Fiets), binnen de afgelopen week door het college beschikbaar gestelde middelen voor verkeersveiligheid of binnen het IP;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug