Vragen over wachtlijsten Jeugdzorg

Aandacht voor wat echt telt banner.jpg09-09-2021 20:03 09-09-2021 20:03

In het vragenuurtje heeft de ChristenUnie zorgen uitgesproken over lange wachttijden bij Kenter Jeugdzorg.

In 2020 heeft Haarlem budgetplafonds in de jeugd ingevoerd. De raad heeft toen aangegeven geen wachtlijsten te willen. Nu lijken die wel te ontstaan. Het is echter onduidelijk of dit komt door Corona, door het budgetplafond of door beiden.

De ChristenUnie-fractie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Kenter meldt dat inmiddels de wachttijd voor het kind en jongerenteam Santpoort en IJmond en het FACT de afgelopen tijd flink is opgelopen. Hoewel dit allemaal om sub-acute en acute aanvragen gaat geldt al sinds 1 juni een aanmeldstop. Deze aanmeldstop is nog steeds niet opgeheven en dat betekent dat de wachttijd nog steeds langer is dan vier maanden want pas als de wachttijd lager is wordt de aanmeldstop opgeheven. Ook voor andere afdelingen zie ik in een overzicht van Kenter wachttijden van 12 tot 28 weken. De ChristenUnie vindt dit onacceptabel en vraagt de wethouder daarom een overzicht van alle huidige wachttijden en lengte van wachtlijsten in de jeugdzorg, oorzaken hiervan en mogelijke maatregelen inclusief een analyse van de resultaten van het budgetplafond zodat we die komende maand nog kunnen bespreken in de commissie samenleving.
  2. In Haarlem geldt voor zover wij weten het budgetplafond voor alle vormen van jeugdzorg. De gemeente Apeldoorn heeft deze zomer bekend gemaakt dat zij de budgetplafonds voor de specialistische jeugd GGZ tijdelijk gaat afschaffen in 2022 en 2023 omdat in die tak van jeugdzorg de budgetplafonds op gespannen voet staan met snelle en passende jeugdzorg. Is het college bereid het budgetplafond in die takken van jeugdzorg waar het in Haarlem echt knelt af te schaffen in navolging van Apeldoorn?

Bronnen: https://kenterjeugdhulp.nl/verwijzers/actuele-wachttijden/  https://kenterjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Wachttijden-september-2021.pdf  https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/search/action=showgd/item=25233/Raadsbrief_budgetplafond_ SGGZ_jeugdhulp.pdf

« Terug