ChristenUnie gewetensbezwaard over bredere toepassing coronapas

DSC02738.JPG24-09-2021 19:38 24-09-2021 19:38

Op verzoek van de Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft de gemeenteraad vrijdag een extra vergadering gehouden over de nieuwe coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 25 september. Raadslid Frank Visser: “Het is voor het eerst sinds ik raadslid ben dat ik gewetensbezwaren heb.” Moties die opriepen niet te handhaven werden alleen gesteund door ChristenUnie, Trots Haarlem en de SP.

Lees hieronder de bijdrage van ons raadslid Frank Visser:

Voorzitter, vanaf morgen is er weer meer ruimte in de Haarlemse horeca en veel mensen zijn daar blij mee, de ChristenUnie ook. Toch heb ik deze raadsvergadering aangevraagd omdat ik voor het eerst sinds ik raadslid ben gewetensbezwaren heb. Ik maak mij grote zorgen over de verdeeldheid in onze samenleving. De discussie over wel of niet vaccineren mag scherp gevoerd worden, maar het moet altijd een persoonlijke afweging zijn. Er mag geen sprake zijn van drang of dwang.

De ChristenUnie fractie heeft begrip voor het tijdelijk gebruiken van de coronapas voor evenementen vanwege het incidentele karakter. Maar met de coronapas in de horeca, sport en cultuursector, zelfs voor minderjarige scholieren, wordt een principiële grondwettelijke grens overschreden. Hier is op zijn minst sprake van vaccinatiedrang, van het ongelijk behandelen van bevolkingsgroepen en van ingrijpen op de vrijheid van vereniging.

Horeca bezoek je al snel meerdere keren per week. Het is vaak een impulsbeslissing om samen met collega’s wat te gaan drinken. Dat kan niet meer met testen voor toegang. In Haarlem moet je al snel een kwartier fietsen om bij een testlocatie te komen. Vanuit Zandvoort zelfs drie kwartier. En dat voor één test. En met het OV zijn de testlocaties al helemaal niet bereikbaar! Daarom steunen wij de motie van de SP voor een testlocatie op de Grote Markt.

Testen-voor-toegang is ook geen volwaardig alternatief als je dat meerdere keren per week moet doen of als testen geld gaat kosten. Een Kamermeerderheid heeft zelfs al gevraagd om invoering van een eigen bijdrage. In onze ogen neigt dit naar dwang.

Voorzitter, de overheid moet zijn macht zorgvuldig en proportioneel toepassen. Zo’n vergaande maatregel als de coronapas past niet op het moment dat het aantal positieve PCR-testen en het aantal ziekenhuisopnames hard daalt, past niet nu al zo’n groot deel van Nederland gevaccineerd is, past niet als er tegelijkertijd minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn (zoals 1,5 meter, prikbus, experimenten), past niet nu bekend is dat gevaccineerde mensen net zo goed besmettelijk kunnen zijn maar wel zonder test alles kunnen blijven doen.

De coronapas is landelijk beleid. Maar de verantwoordelijkheid voor het controleren is bij de lokale ondernemers gelegd. Juist nu zij vechten hun bedrijf overeind te houden wordt hen gevraagd klanten die graag willen betalen te weigeren. Dit kun je niet vragen!

40% van de horecaondernemers is tegen de coronapas. Ik kan het als volksvertegenwoordiger niet verantwoorden dat mede namens mij mogelijk boetes worden uitgedeeld aan oprechte ondernemers die handelen uit gewetensbezwaar en de Grondwet aan hun kant hebben. De gemeenteraad is ook de formele werkgever van de gemeentelijke boa’s. Ik kan als raadslid niet akkoord gaan dat zij belast worden met zo’n controversiële taak.

De ChristenUnie vraagt daarom vanavond via een motie de burgemeester op te komen voor de inwoners van Haarlem die om wat voor reden dan ook niet zijn gevaccineerd en/of niet uit de voeten kunnen met een smartphone, op te komen voor de ondernemers die Haarlem levendig maken. Ik verzoek u vanavond publiekelijk uit te spreken tegen de bredere toepassing van de coronapas en te verklaren dat wij in Haarlem in het geheel niet zullen handhaven op de coronapas. Onze boa’s hebben genoeg andere belangrijke zaken te doen!

Het afgelopen jaar zijn ongekende maatregelen genomen. Dit was nodig en we hebben er ook veel van geleerd. Ik doe vanavond een vergaande oproep, maar mijn vraag aan de andere raadsleden is: waar trekt u anders de streep in het zand als u hem vanavond niet trekt? Als de coronapas niet voor 2 maanden is maar voor een jaar? Als testen betaald moeten worden? Als je ook elke dag een coronapas moet tonen in de collegezaal? Als vaccineren verplicht wordt voor zorgmedewerkers en ambtenaren? Ik hoop dat u het met mij eens bent dat met de bredere toepassing van coronapas de grens nu is bereikt.

 

 

Stemverklaring

Voorzitter, uiteraard heeft de ChristenUnie ook oog voor de groep kwetsbare mensen die de PvdA noemde. Echter: die lopen nog steeds risico want gevaccineerden zijn ook besmettelijk. We gaan toch niet de ene groep voor de andere uitruilen? Er zijn genoeg alternatieve maatregelen die minder vergaand zijn en niet de spanning hebben met de Grondwet. Mijn zorg is ook dat dit enorm ten koste gaat van het vertrouwen in de overheid.

Wat betreft landelijk beleid: ja we zijn hier niet de Tweede Kamer. Maar wij gaan hier in de gemeenteraad wel over de prioriteiten voor onze handhavers

Tenslotte wordt steeds gesproken over tijdelijkheid van deze maatregel, er is echter geen einddatum, noch een criterium waarop we kunnen toetsen dat de pas verdwijnt.

Daarom stemt de ChristenUnie naast onze eigen motie ook voor de motie van Trots Haarlem die vraagt om niet actief handhaven en voor de motie van de SP die vraagt om meer testlocaties.

 

 

MOTIE Geen handhaving brede toepassing coronapas

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 24 september 2021,

In beraadslaging over de toepassing van de nieuwe landelijke coronaregels in Haarlem,

Constaterende dat;

 • Een Kamermeerderheid heeft besloten over te gaan tot een bredere toepassing van het coronatoegangsbewijs zodat vanaf 25 september dit toegangsbewijs ook nodig is bij onder meer de horeca (met uitzondering van terrassen), sportkantines en cultuurpodia;
 • De controle van het coronatoegangsbewijs bij lokale ondernemers is neergelegd en de handhaving bij de buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente;

Overwegende dat:

 • Deze maatregel de verdeeldheid in de samenleving zal doen toenemen en in veel gevallen niet zal bijdragen aan herstel van vertrouwen in de overheid bij mensen die om wat voor reden dan ook sceptisch staan tegenover COVID-vaccinaties;
 • Deze maatregel kan leiden tot gewetensbezwaren bij BOA’s en Haarlemse ondernemers;
 • Er maatschappelijke discussie is over de proportionaliteit van deze maatregel in het licht van het dalend aantal positieve PCR-testen en ziekenhuisopnames, alternatieve mogelijkheden om te komen tot een hogere vaccinatiegraad, de reeds hoge vaccinatiegraad en het feit dat ook gevaccineerde mensen besmettelijk kunnen zijn;
 • Testen voor toegang bij de verbrede toepassing van de coronapas geen gelijkwaardig alternatief is voor vaccineren gezien de reistijd naar testlocaties per fiets en OV, de frequentie van activiteiten waarvoor de coronapas noodzakelijk is, de onplanbaarheid van deze activiteiten (impuls-bezoek horeca) en de mogelijke introductie van een eigen bijdrage in de nabije toekomst (waar een Kamermeerderheid om heeft gevraagd);

Spreekt uit dat:

 • Vaccinatiedrang en dwang en ongelijke behandeling van Haarlemse burgers onacceptabel zijn;
 • De gemeenteraad wil werken aan herstel van vertrouwen in de overheid nu de samenleving op dit onderwerp zo verdeeld is;
 • Horeca en theaterbezoek voor iedereen in Haarlem vanaf morgen net zo makkelijk moet zijn als het vandaag was;

Verzoekt het college:

 • In Haarlem niet te handhaven op de verbrede toepassing van het coronatoegangsbewijs in de sectoren die vanaf 25 september onder het toepassingsbereik vallen van deze pas;
 • Dit publiekelijk uit te spreken zodat ondernemers, sportclubs en bezoekers hierover duidelijkheid hebben;
 • Dit besluit over te brengen naar de regering en de Tweede Kamer;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

« Terug