Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 20 december 2014

Beste leden en vrienden,

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Deze nieuwsbrief bevat extra veel nieuws omdat de nieuwsbrief in november niet is verschenen in verband met de geboorte van mijn zoon Caleb. Mede dankzij de inzet van de schaduwraadsleden kon het werk van de fractie wel doorgaan. Naast Teus Vreugdenhil en Frank Abspoel is nu ook Rosa Barth benoemd als derde schaduwraadslid. Dit werd mogelijk nadat de gemeenteraad een voorstel van de ChristenUnie aannam om eenmansfracties een extra schaduwraadslid te geven. De ChristenUnie heeft dus nu vier vertegenwoordigers in de Haarlemse gemeenteraad!

Nog geen jaar geleden hadden we geen enkele vertegenwoordiger en nu staat er een complete fractie. In 2015 hopen wij met uw steun nog meer zichtbaar te zijn in de Haarlemse politiek en tot zegen te zijn voor de stad. U kunt ons daarbij helpen. Bijvoorbeeld door voor het werk van de fractie te bidden en door ons te tippen als er iets in uw buurt speelt dat aandacht vraagt van de gemeenteraad. Ook zoeken wij nog mensen die de fractie willen vertegenwoordigen bij wijkraadsvergaderingen.

Nog veel sympathisanten van de ChristenUnie ontvangen deze gratis nieuwsbrief nog niet. Weet u mensen uit uw omgeving die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen? Mail dan naam, e-mail en telefoonnummer naar fractie@haarlem.christenunie.nl, dan nemen wij contact op. Mensen kunnen zich ook zelf via de site aanmelden of ons mailen.

Nog mooier zou het zijn als wij meer leden krijgen! Voor elk lid dat zich komende maanden aanmeldt krijgen wij eenmalig van het partijbureau een bonus van enkele tientjes. Hiermee kunnen we onze campagnekas voor 2018 vullen. Helpt u mee door mensen in uw omgeving enthousiast te maken? Zijn bijvoorbeeld uw gezinsleden al lid? Gezinsleden betalen de helft van de normale contributie. Aanmelden kan via www.christenunie.nl/lidworden 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Fred Drenth, voorzitter van onze kiesvereniging via info@haarlem.christenunie.nl !

Het afgelopen jaar heeft de kiesvereniging veel kosten gemaakt voor de verkiezingscampagne. Spaart u mee voor de verkiezingen van 2018? Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem e.o. te Heemstede. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

De fractie en het bestuur van ChristenUnie Haarlem 

dankt u hartelijk voor Uw betrokkenheid

en wenst u

een bijzonder goed en gezegend

2015

Bed bad en brood

In veel gemeenten is er debat over de opvang van daklozen. Door een de Raad van Europa is uitgesproken dat eisen als ‘regiobinding’ of het ‘OGGZ-criterium’ niet (langer) zijn toegestaan voor de opvang van daklozen. Ze zijn in strijd met het Europees Sociaal Handvest (ESH). Iedereen heeft recht op bed, bad en brood. Nederland werd in de uitspraak opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met het hanteren van toegangscriteria. Haarlem hanteert deze criteria net als de andere gemeenten in Nederland nog wel. CDA en ChristenUnie kwamen met moties in de gemeenteraad om de toegangscriteria voor de opvang van daklozen onmiddellijk te verruimen.
Lees verder

Installatie Rosa Barth als nieuw schaduwraadslid

Sinds kort mogen eenmansfracties een derde schaduwraadslid benoemen. De gemeenteraad heeft dit besloten op voorstel van de ChristenUnie. Hierdoor kon op 6 november Rosa Barth-van den Boom als derde schaduwraadslid van de ChristenUnie worden beëdigd. Een videoverslag van de beëdiging in de gemeenteraad.
Lees verder

Vragen over handhaving tegen mensenhandel

Naar aanleiding van de bespreking over het integraal veiligheids- en handhavingsbeleid heeft de ChristenUnie-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de handhaving van gemeente en politie tegen mensenhandel
Lees verder

Besluit 24-uursopvang daklozen niet transparant

Het college heeft besloten de 24-uursopvang voor daklozen te huisvesten in de Wilhelminastraat in het voormalige bankkantoor van ING, tegenover het nieuwe stadskantoor. Deze opvang zal niet meer worden verzorgd door het Leger des Heils maar door HVO Querido. De ChristenUnie had in het debat hierover in de commissie beheer veel vragen over de gang van zaken. Frank Visser: "De besluitvorming is niet transparant en de communicatie richting burgers en gemeenteraad was zeer slecht." Omdat het debat donderdag niet kon worden afgerond gaat het donderdag 20 november verder.
Lees verder

Resultaten begrotingsdebat: Vrachtauto's soms omrijden en begroting meer SMART

Donderdag is gestemd over de moties en amendementen die zijn ingediend door de gemeenteraad tijdens het begrotingsdebat. Van de 57 moties en amendementen zijn er 23 aangenomen, waarvan vier van de ChristenUnie.
Lees verder

Begroting debat: Dankbaar op Dankdag

Woensdag sprak de gemeenteraad in een tweede termijn over de begroting over de reactie van het college en de ingediende moties en amendementen. De ChristenUnie stond stil bij dankdag en hamerde opnieuw op de verkeersveiligheid van de stad. Frank Visser: "Ik heb nu al bezorgde mails ontvangen van basisscholen die absoluut tegen het schrappen van de verkeerslichten op looproutes van kinderen zijn. Deze bezuinigingsmaatregel is onverstandig"
Lees verder

Begroting nog niet solide, smarties voor college

De ChristenUnie heeft het college tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting voor 2015 opgeroepen het beleid meer SMART te maken. Raadslid Frank Visser: "Doelen moeten concreter, er moet meer worden bezuinigd maar niet op onderhoud zoals de coalitie nu moet doen. Ook moet er meer worden ingezet op veiligheid. Investeer in fietspaden in plaats van stoplichten te verwijderen op looproutes van scholieren van Haarlemse basisscholen. Zorg ook dat er meer AED's in de stad komen. Dat kan levens redden!". Hier is volgens de ChristenUnie geld voor door slimmer gebruik te maken van provinciale subsidies en de gebiedsboekjes die vrijwel geen Haarlemmer kent alleen nog maar digitaal uit te geven. "Dat scheelt bijna 14.000 euro, daar kun je zo'n 7 AED's van kopen en 10 jaar onderhouden!"
Lees verder

Meer geld voor laagste inkomens Haarlem

De inkomenstoeslag voor mensen die langdurig op een laag inkomen zitten wordt in 2015 verhoogd. Dit is het resultaat van een amendement van de ChristenUnie die door het college van B&W is overgenomen. Ook zullen mensen die langdurig met een inkomen onder 110% van de bijstandsnorm zitten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Tot nu toe lag de grens in Haarlem op 100% van de bijstandsnorm.
Lees verder

Agenda

19 januari Spreekuur fractie

28 januari Informatiemarkt Kennemerspoorlijn (initiatief ChristenUnie en CDA fracties uit de regio)

30 januari Verjaardagsfeest "15 jaar ChristenUnie" in Zwolle

9 februari Spreekuur fractie

9 maart Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts