Compenseer minima snel voor energielasten

Euro bankbiljetten.jpg15-03-2022 16:14 15-03-2022 16:14

Vorige week besloot het kabinet om met 800 euro per huishouden minima te gaan helpen de stijgende energielasten op te vangen. Minister Schouten (Armoedebestrijding) heeft hiermee specifiek een oplossing gezocht voor de laagste inkomens en deze is bedoeld om de ergste pijn te verzachten. Eerder al stelden de wethouders van de vier grootste gemeenten dat er een bedrag van 1000 euro per huishouden nodig is om te voorkomen dat mensen afgesloten gaan worden van gas en elektra. De gemeente Den Haag heeft dan ook besloten deze huishoudens 100 euro extra te geven. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld wat Haarlem gaat doen. Raadslid Frank Visser: "Wij willen dat minima in Haarlem voldoende worden gecompenseerd."

Haarlem, 15 maart 2022

 

Raadsvragen ex artikel 38

 

Betreft: Ondersteuning minima

Geacht College,

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over het helpen van minima in Haarlem bij de onverwacht hoge energierekening.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Visser

Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Toelichting

Vorige week besloot het kabinet om met 800 euro per huishouden minima te gaan helpen de stijgende energielasten op te vangen. Minister Schouten (Armoedebestrijding) heeft hiermee specifiek een oplossing gezocht voor de laagste inkomens en deze is bedoeld om de ergste pijn te verzachten. Eerder al stelden de wethouders van de vier grootste gemeenten dat er een bedrag van 1000 euro per huishouden nodig is om te voorkomen dat mensen afgesloten gaan worden van gas en elektra. De gemeente Den Haag heeft dan ook besloten deze huishoudens 100 euro extra te geven[1].

Minister van Gennip van Sociale Zaken roept mensen op die door de hoge prijzen in de problemen komen, zich te melden bij (het loket van) de gemeente[2]. Het is belangrijk dat mensen dat dan ook durven en geen drempels ervaren.

Het is mooi dat het kabinet gekozen heeft voor het koopkrachtpakket. Noodzakelijk is wel dat dit geld zo snel mogelijk terecht komt bij degenen die dat het hardste nodig hebben en ook zou het ook goed zijn als er voor mensen die financieel onderuit dreigen te gaan extra geld beschikbaar is.

 

In februari besloot het college de resterende TONK-middelen in te zetten voor een energietoeslag. Hierdoor zouden niet alleen alle Haarlem Pas houders circa 200 euro kunnen krijgen aan energietoeslag uit de eerder toegezegde rijksmiddelen maar zou er ook via de bijzondere bijstand iets extra’s kunnen worden gedaan voor specifieke groepen die in de problemen dreigen te komen zoals mensen in de schuldhulpverlening. Nu de problemen zijn verergerd en het Rijk geen 200 euro maar 800 euro heeft toegezegd is de situatie veranderd. Ook is het noodzakelijk dat verstrekking zo spoedig mogelijk plaatsvindt.

De ChristenUnie-fractie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het noodzakelijk is maximaal in te zetten op het voorkomen van afsluiting van gas en elektra bij mensen die door de energiecrisis hun rekening niet meer kunnen betalen?
  2. Heeft het college in beeld voor hoeveel mensen dit scenario in Haarlem dreigt?
  3. Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat de door het kabinet beschikbaar gestelde 800 euro terecht komt bij hen die dat in onze gemeente het hardste nodig hebben?
  4. Ontvangen Haarlem Pas houders automatisch de door het Rijk toegezegde eenmalige energietoeslag van 800 euro? Op welke termijn kan dit worden geregeld? Is het mogelijk dat de gemeente dit voorschiet?
  5. Kan het college er voor zorgen dat er voor mensen die nog geen Haarlem Pas hebben of daar geen recht op hebben, maar die door de hoge energielasten wel in de problemen komen, er een eenvoudige en laagdrempelige manier is zich bij de gemeente te melden?
  6. Hebben zich inmiddels al inwoners bij de gemeente gemeld en hoe zijn die geholpen?
  7. Ziet het college mogelijkheden om het bedrag van 800 euro ondersteuning per (minima-)huishouden waartoe het kabinet heeft besloten, aan te vullen met 200 euro? Hoeveel extra middelen zouden hiervoor nodig zijn bovenop de eerder gereserveerde TONK-middelen? 

« Terug