Ontwerp Europaweg klaar met aanpassingen ChristenUnie

DSC02678.JPGdonderdag 03 november 2022 22:48

De Europaweg krijgt na een herinrichting een tweerichtingsfietspad aan beide kanten van de weg. Alle kruispunten met verkeerslichten worden vervangen door rotondes en de auto heeft straks 1 rijbaan per richting in plaats van 2. Aan de westkant van de weg komt een brede groenstrook. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het nieuwe ontwerp van de weg.

De commissie beheer heeft zich in een debat over het ontwerp van de weg op voorstel van de ChristenUnie uitgesproken om de maximale snelheid te verlangen naar 30 kilometer per uur. Frank Visser: “De Europaweg is weliswaar een belangrijke ontsluitingsweg maar het is nauwelijks een doorgaande weg. De meeste gebruikers komen uit Schalkwijk of moeten ergens in Schalkwijk zijn. Omdat er een aparte HOV-busbaan is wordt het busverkeer ook niet gehinderd door de lagere snelheid. Zo wordt het openbaar vervoer dus ook aantrekkelijker want de bussen kunnen wel 50 km/uur blijven rijden. Tenslotte voorkomt de snelheidsverlaging dat automobilisten tussen de rotondes steeds hun snelheid verhogen. Dat is niet duurzaam maar heeft ook het risico dat te snel op de rotondes wordt afgereden”.

Tijdens het debat heeft de ChristenUnie ook gepleit voor een andere inrichting van de Kennedylaan die de Europaweg verbindt met de Amerikaweg direct ten zuiden van het Spaarne Gasthuis. Raadslid Frank Visser: “In het huidige ontwerp is er alleen een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de Kennedylaan ingetekend. Aan de noordzijde kun je niet fietsen. Op het ziekenhuisterrein gaan echter woningen gebouwd worden. Die moeten ook per fiets goed bereikbaar zijn. Bovendien wil je niet dat fietsers die vanuit Boerhaavewijk komen en naar Europawijk gaan extra moeten oversteken omdat hier een fietspad ontbreekt. Dan maken we opnieuw de fout die jaren gelden is gemaakt bij de Europaweg toen aan de oostzijde het fietspad werd weggehaald.” Ook dit voorstel kreeg veel bijval. De wethouder heeft toegezegd terug te komen op het ontwerp voor de Kennedylaan. Er wordt namelijk ook nog gewerkt aan een ontwerp voor een nieuwe waterverbinding langs deze weg. Bij het maken van dit ontwerp wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een fietspad.

Tenslotte heeft de wethouder toegezegd te kijken naar de inpassing van lijn 3 op de nieuwe Europaweg. Frank Visser: “Nu slaat lijn 3 bij de Boerhaavelaan linksaf. Dat gaat lastig in het nieuwe ontwerp van de rotonde. Bovendien krijg je dan 2 aparte haltes voor het nieuwe ziekenhuis. Mogelijk rijdt lijn 3 straks over de Kennedylaan. Een andere optie is om lijn 3 vanaf de Schipholweg over de autorijbaan te laten rijden en niet over de busbaan”.

« Terug