Parkeervergunning in bijna heel de stad: tarieven moeten lager

IMG_5290.JPG03-11-2022 22:01 03-11-2022 22:01

Het college is met een voorstel gekomen om in een groot deel van de stad vergunningparkeren in te voeren. Momenteel is een parkeervergunning al verplicht in het centrum en de direct aangrenzende wijken. Straks geldt dit in bijna heel Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Haarlem West en in de oudere buurten aan de oostzijde van het Spaarne. Alleen in Schalkwijk komt er behoudens de zones in het midden en noorden met nieuwbouwwoningen geen vergunningparkeren.

Het voorstel heeft tot veel reacties in de stad geleid. Er zijn een paar duizend handtekeningen ingediend tegen het voorstel maar er zijn ook geluiden van inwoners die pleiten voor invoering van vergunningparkeren in de hele stad om zo te voorkomen dat bewoners uit wijken met vergunningparkeren hun auto in een andere wijk gaan parkeren.

Momenteel loopt de inspraakperiode. In de commissie beheer gaven de politieke partijen wel hun eerste reactie. Het college zal op alle punten die zijn ingebracht vanuit de gemeenteraad reageren tegelijk met de reactie op alle inspraakreacties van bewoners.

Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie-fractie:

Voorzitter, we moeten parkeeroverlast van met name tweede auto’s in Haarlem beperken. Reguleren kan daarbij helpen. De ChristenUnie is wel verrast dat de uitbreiding van het gebied zo groot is. Is het echt wel nodig in zo’n groot gebied? Ook zijn wij kritisch over de voorgestelde tarieven. Mijn fractie wil op deze punten enkele aanpassingen.

Maar eerst constateer ik dat we weliswaar een uitgebreid voorstel hebben gekregen maar dat ook nog veel moet worden uitgewerkt zoals hoe moet het bij de sportvelden, waar komt er een stop en shop bij winkelgebieden, etc. En hoe gaan we om met caravans in de zomerperiode? En met huishoudens die een auto delen?

Wat ik nog een lastige vind zijn de bedrijfsbusjes. Die zorgen nu voor een belangrijk deel van de parkeerdruk in de avonduren en ’s nachts. Maar ik snap ook de ondernemers die in de wijk parkeren. Waar kunnen die ’s nachts veilig parkeren en hoe zorg je dat al die aannemers in onze stad wel praktisch kunnen blijven werken in de stad? Overdag is doorgaans voldoende parkeerplek. Als je een verbouwing hebt van 4 maanden dan ben je razendsnel door je bezoekersminuten heen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? College luister goed naar dit soort punten en kom met oplossingen!

Ook belangrijk is de communicatie. juist bij een onderwerp wat zoveel mensen gaat raken. Er is nu al veel onrust in de stad, en ik snap dat ook wel. Er had eigenlijk gelijk toen het college het plan presenteerde een flyer moeten zijn in elke brievenbus met het voorstel, zonder alle beleidstaal.

De nota vond ik op zich heel informatief maar toch werd ook ik nog op het verkeerde been gezet met 1 onderdeel namelijk het vergunningenplafond. Ik heb technische vragen gesteld en daaruit blijkt dat het plafond in zijn geheel niet voor de eerste auto te gelden. Omdat steeds in het stuk wordt gesproken over een overgangsregeling voor 1e en 2e auto’s leek dat echter niet zo te zijn. Maar die overgangsregeling voor 1e auto’s geldt feitelijk dus alleen voor mensen met eigen parkeergelegenheid, maar voor alle anderen geldt: u krijgt altijd die 1e vergunning, ook als u nieuw in de wijk komt wonen. Laat dat luid en duidelijk weten, dat voorkomt veel onrust!

Voor bewonersvergunningen en vergunningenplafond willen we graag ook een ruime overgangsregeling. Het kan niet zo zijn dat bewoners die nu kunnen parkeren dat ineens niet meer kunnen omdat ze bijvoorbeeld met volwassen kinderen een derde auto hebben. Deze kinderen hebben niet zomaar een ander huis. Verder mis ik nog maatregelen die mensen verleiden om andere keuzes te maken in plaats van bestraffen. Geef bijvoorbeeld een beloning als iemand zijn vergunning voor een 2e auto "inlevert" omdat deze een deelauto gaat gebruiken.

Dan de omvang van het gebied. De norm dat vergunningparkeren wordt ingevoerd als de parkeerdruk hoger is dan 85% lijkt een goede, maar toch heb ik twijfels over het gebied ten noorden Jan Gijzenkade, hoewel daar zelfs de wijk is met de hoogste parkeerdruk is. Een belangrijk deel van de parkeerdruk is daar echter ’s nachts terwijl het in de wijken dicht bij het centrum ook overdag is.

De ChristenUnie wil een paar wijzigingen in de gebieden:

  • Te zaanenkwartier is in het voorstel een eiland zonder vergunningparkeren. Dat moet je niet willen want daar gaat straks de halve Indische buurt parkeren. Bovendien krijgt de orionzone waar veel woningen worden gebouwd al regulering dacht ik te hebben begrepen. Dan krijg je een heel versnipperd geheel als de rest van het Te zaanenkwartier wel vergunningvrij is.
  • Verder moeten Duinwijck en De Krim niet zone C zijn maar zone D. De westelijke Randweg is echt een duidelijke grens.

Dan de tarieven. Als ik kijk naar een stad als Utrecht dan zijn die daar veel hoger, dus het voorstel voor Haarlem valt mee. Toch zijn veel Haarlemmers geschrokken van de tarieven. En dat snap ik wel nu alles duurder wordt terwijl parkeren nu nog gratis is.

De ChristenUnie vindt het daarom een verkeerde keuze van het college om de huidige tarieven te copy pasten. Doel zou juist moeten zijn om de 1e parkeervergunning zo goedkoop mogelijk te maken. De 2e mag dan wat betreft de ChristenUnie duurder. Zo wordt de prikkel nog sterker om de parkeerdruk te beperken. Dat is ook een mooie boodschap voor alle mensen die nu al gereguleerd parkeren hebben in het centrum of bijvoorbeeld de Patrimoniumbuurt. Die zijn dan goedkoper uit en juist dat kan vertrouwen geven aan mensen die voor het eerst betaald parkeren krijgen dat de gemeente het echt niet gebruikt als melkkoe.

Ik heb wat cijfers opgevraagd. Allereerst blijken de opbrengsten al iets hoger dan de kosten, dus er is ruimte. Als we in zone C de 2e vergunning zo’n 90 euro duurder maken dan kan de eerste vergunning onder de 100 euro blijven en in zone D zou in onze ogen de eerste vergunning kunnen worden verlaagd richting de 50 euro.

« Terug