Andere ontsluiting ontwikkelzone Zuidwest

20151211_101020.jpg24-11-2022 22:11 24-11-2022 22:11

Er is ruimte voor meer woningen langs het spoor in Haarlem Zuidwest, de ontsluiting van het gebied moet anders en parkeren kan beter niet ondergronds: dit is duur en stimuleert het autogebruik. Dit bepleitte de ChristenUnie tijdens een debat over het ontwerp-masterplan voor deze ontwikkelzone dat de inspraak in gaat.

Lees hier de bijdrage van raadslid Frank Visser:

Voorzitter er is veel veranderd aan het plan voor Haarlem Zuidwest en over het algemeen zijn dit verbeteringen. Er is nu duidelijkheid over de bouwhoogtes, ja er wordt verdicht zeg ik tegen Jouw Haarlem, maar in onze ogen is dit allemaal redelijk goed in balans. Wij denken zelfs dat achter de Stephensonstraat lang het spoor nog wel 2 of 3 hoogteaccenten bij kunnen zodat er ruimte ontstaat voor nog wat extra woningen. Is de wethouder bereid dit te onderzoeken?

Ik word enthousiast over de ingetekende centrale fietslaan. Ook leuk is het idee van het groen langs het spoor, maar voorzitter…. makkelijk toegankelijk wordt het niet want langs dit groen komt de auto-ontsluiting te liggen met tweerichtingsverkeer. De ChristenUnie wil hier éénrichtingsverkeer! Is de wethouder bereid dit te onderzoeken?

Er wordt ingezet op een mobiliteitstransitie. Maar als je goed kijkt staat de auto nog steeds centraal in het ontwerp, de kans voor autovrije straten wordt gemist. Sterker nog: iedereen kan zijn auto straks in een luxe mooie parkeerkelder zetten en droog naar zijn huis lopen. Dat is zo aantrekkelijk dat voor veel bewoners hiermee de auto het nog steeds zal winnen van fiets en OV. Daarom heb ik nog een aantal vragen voor de wethouder:

Waar is het plan gebleven om de auto’s te stallen in een mobiliteitshub aan de rand van de wijk? Is de wethouder bereid dit alsnog te onderzoeken in plaats van die dure parkeerkelders? Zo ontstaat er ook meer ruimte voor bomen.

Kunnen de kruispunten het straks allemaal aan? Daar is geen helderheid over. Een schets suggereert dat de Pijlslaan éénrichtingsverkeer wordt, best een goed idee, maar nergens in de tekst van het masterplan staat dit zwart op wit. In het mobiliteitsplan staat dat dit  nog moet worden onderzocht. Wanneer komt hier helderheid over? De ChristenUnie wil een sluitend verkeerscirculatieplan.

Mooi idee is ook de fietstunnel onder de westelijke randweg voor fietsers richting station Heemstede-Aerdenhout, maar is deze tunnel financieel gedekt? En is de wethouder bereid een tweerichtingsfietspad langs de Leidsevaart hierin ook mee te nemen?

Is de wethouder bereid het OV plan concreter en beter te maken? Bijvoorbeeld door te kijken of bus 14 een halte kan krijgen bij de Pelgrimkerk, centraal in de wijk. Een andere route lijkt haast wel nodig want de halte bij het Van Leeuwenhoekpark lijkt notabene al door groen uitgegumd te zijn, of is dat een foutje? En wij vragen de wethouder te kijken naar mogelijkheden voor een nieuwe HOV-verbinding langs de westelijke randweg, bijvoorbeeld voor een snelle verbinding van de Hogeschool InHolland en het Nova College via Haarlem Zuidwest naar Heemstede en Hoofddorp?

Tenslotte constateren wij dat er nieuwe verbindingen onder het spoor gewenst zijn blijkens de rapporten maar we zien dit niet terug in het ontwerp masterplan.

« Terug