Gemiste kans wonen in Waarderpolder

DSC02698.JPG15-12-2022 21:37 15-12-2022 21:37

De gemeenteraad heeft ingestemd met de herontwikkeling van het C-district in de Waarderpolder. Dit gaat om het gebied tussen Mincklersweg, Ir. Lelyweg, Oudeweg en het Milieuplein. In dit gebied was vroeger o.a. het oude Milieuplein gevestigd en is nu de 3D-makerszone met nieuwe innovatieve bedrijven. De bedoeling is dat het gebied verdicht wordt met veel nieuwe bedrijfsruimtes en dat hier bedrijven een plek krijgen die zich op een innovatieve manier bezighouden met de circulaire economie.

De ChristenUnie is blij dat het gebied ontwikkeld wordt en dat er verdichting plaatsvindt. De ruimte in Haarlem is immers schaars. Toch hebben wij tegen gestemd. Er worden namelijk kansen gemist. Op deze locatie vlak bij het centrum had nieuwe bedrijvigheid ook prima kunnen worden gecombineerd met woningbouw. Op de begane grond hadden dan bedrijven kunnen komen en op de verdiepingen appartementen.

Raadslid Frank Visser: “Met woningen zou het gebied veel levendiger worden en s avonds niet meer uitgestorven zijn. Het gebied ligt ook vlak bij het centrum en grenst aan een bestaande woonwijk. Echt jammer dat een meerderheid van de Raad nog steeds tegen dit soort functiemenging is. De echte overlastgevende industrie in de Waarderpolder is vrij klein en kun je prima concentreren in een kleiner gebied. Dan zou veel ruimte ontstaan voor een paar duizend nieuwe woningen. Het C-district had daar een mooi eerste begin van kunnen zijn, maar helaas is hier nog te weinig draagvlak voor in de Gemeenteraad.”

Ook is de ChristenUnie tegen de snelle verkoop van de huidige opstallen aan een ontwikkelaar. Frank Visser: “Maak eerst een stedenbouwkundig plan voor dit gebied. Ga voor kwaliteit! Nu geeft Haarlem veel sturingsmogelijkheden uit handen en dat vind ik jammer”.

« Terug