Van wijkraden naar wijkplatforms

Wijkraad Binnenstad15-12-2022 22:47 15-12-2022 22:47

Het college heeft een notitie gepresenteerd met daarin het plan om wijkraden om te vormen naar wijkplatforms. Hierbij is echter het beeld ontstaan dat wijkraden gaan verdwijnen. Het voorstel is echter alleen de wijkraden een andere rol te geven. Wijkraden zijn daarin niet meer de exclusieve belangenbehartiger van een wijk. De meningen in een wijk kunnen immers verdeeld zijn. Een wijkplatform is meer bedoeld als een netwerkorganisatie waarin allerlei initiatieven op kunnen bloeien.

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Frank Visser in de gemeenteraad:

Voorzitter, soms moet je met iets ouds stoppen om met iets nieuws te kunnen beginnen. In veel wijken zijn wijkraden helaas verdwenen of functioneren niet zoals ze zijn bedoeld. Maar we moeten ook oppassen dat we niet het kind met het badwater weggooien.

In de notitie staat ook niet dat de wijkraden verdwijnen. Er staat “Wij nemen afscheid van de wijkraden zoals gedefinieerd in de Verordening op de wijkraden: (exclusieve) belangenbehartiger van de belangen van de bewoners”. Dat is wat anders.

Wat mij echter opvalt: wat de nieuwe wijkplatforms dan precies zijn: dat is nog niet gedefinieerd. De vraag is: wie neemt de leiding bij wisselende samenstellingen? Wat als er meerdere verschillende groepen bewoners op staan die een wijkplatform willen oprichten. Krijgen we dan in één wijk meerdere platforms. Zo zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Maar het is dan ook een startnotitie. Ik wens het college succes met de gesprekken met de wijkraden en andere wijkinitiatieven over de nieuwe vormgeving en wacht het resultaat af.

« Terug