Referendum parkeerregulering gaat niet door

20170316_08344530-03-2023 23:05 30-03-2023 23:05

In een tumultueus debat besloot een raadsmeerderheid om het referendum waarvoor een inleidend verzoek was ingediend niet te organiseren. In een amendement van vier pagina's gaven de coalitiepartijen aan dat het referendum in hun ogen strijdig zou zijn met de referendumverordening. Dit amendement werd pas vlak voor het debat ingediend. Dit plaatste de ChristenUnie voor een dilemma...

Een groot aantal oppositiepartijen verliet vervolgens na het aannemen van dit amendement boos de raadsvergadering en deed niet meer mee aan de besluitvorming over de inhoud van het parkeerplan. De ChristenUnie besloot zowel voor als tegen het referendum te stemmen. Raadslid Frank Visser: "Misschien een beetje gek maar hiermee geven we aan dat deze hele situatie alleen maar verliezers kent en niet goed is voor het vertrouwen in de politiek. Wij vinden het adviserend referendum geen goede vorm en dat hebben wij altijd al gezegd. Maar er zijn wel verwachtingen gewekt naar burgers die nu worden teleurgesteld."

Voorzitter, de ChristenUnie is voor een bindend referendum met opkomstdrempel. Haarlem kent alleen echter een adviserend referendum. Een meerderheid van de raad wil het referendum nu niet houden. Daar vind ik van alles van. De argumenten snap ik op zich wel, maar ze zijn wel ook discussieerbaar. Zo leggen we tarieven vast in een verordening en niet in een nota. Dus nu zeggen: we doen geen referendum want referenda mogen niet over belastingtariven gaan vind ik wat vreemd.

En ja, hhet mobiliteitsbeleid is vastgesteld en sprak ook over gereguleerd parkeren, maar hier stond niet in dat alle wijken met meer dan 85 procent parkeerdruk gereguleerd zouden gaan worden. Een vergunningplafond zou alleen, ik quote, waar nodig komen, maar komt nu overal. Dus nu zeggen dat er al eerder een besluit is genomen en daarom op dat moment al een referendum had moeten worden aangevraagd vind ik ook vreemd.

Maar het is wel een eerlijke boodschap. Nu niet instemmen met een referendum is voor veel inwoners een teleurstelling. Maar gezien de ervaringen met het vorige parkeerreferendum en het standpunt van de meerderheid van deze raad, is het wel door laten gaan van dit referendum denk ik een recept voor nog veel grotere teleurstelling. Want het is een adviserend referendum en de raad kan het advies naast zich neerleggen.

Daarom is de ChristenUnie van plan het amendement te steunen en tegen dit referendum te stemmen. Maar we hebben nog wel een vraag. Ik zeg namelijk, we zijn dat van plan. We hebben een vraag aan de Referendumcommissie, gezien hun advies. Hoe schat de Referendumcommissie de kans in dat de indieners gelijk krijgen bij de rechter en het referendum toch georganiseerd moet worden. Als dat gebeurt, dan is er een nog grotere kloof ontstaan. Ik heb daar de juridische kennis niet voor. Ik heb het amendement zelfs vandaag pas gezien. We hebben daarvoor de Referendumcommissie. Daarom is mijn verzoek dat de Referendumcommissie ons adviseert over hoe dit juridisch zit bij de rechter. Dank u wel.

2e termijn:

Voorzitter, mijn fractie is tegen een adviserend referendum, maar nu die Referendumverordening er is en er gebruik van wordt gemaakt en verwachtingen zijn gewekt en is er ook twijfel van hoe gaat dat bij de rechter. Mijn fractie is verdeeld.... Daarom hebben we besloten vandaag verdeeld te stemmen als eenmansfractie door tegen het amendement te stemmen (amendement is tegen het houden van een referendum), maar aangezien het amendement waarschijnlijk wordt aangenomen, gaan we uiteindelijk wel voor het voorstel stemmen.

De voorzitter: Ik zou bijna zeggen, dat past uw fractie wel. Dit is een salomonsoordeel.

« Terug