Dossier Haarlem Toegankelijk

Standpunten

Dankzij de ChristenUnie is 2018 in Haarlem het jaar van de toegankelijkheid. Er moet nog veel worden gedaan om in Haarlem alle drempels te slechten. Wij willen dat:

  • De komende vier jaar zo veel mogelijk drempels in de openbare ruimte geslecht worden, te beginnen bij winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen
  • De gemeentelijke websites aan alle toegankelijkheidseisen voor mindervaliden voldoen.
  • Alle schoolgebouwen volledig toegankelijk gemaakt worden voor mindervaliden. De gemeente maakt samen met de schoolbesturen een plan om dit te bereiken.
  • Evenementen in Haarlem goed toegankelijk zijn. Hiervoor worden voorwaarden gesteld bij de vergunning.
  • In kaart wordt gebracht in hoeverre sportkantines toegankelijk zijn voor mindervaliden. Waar nodig worden onderhoudsplannen hierop aangepast zodat op redelijke termijn volledige toegankelijkheid wordt bereikt
  • Bij de inrichting van de stad verkeersveiligheid en toegankelijkheid altijd voor gaat op de mooie inrichting van de stad.
  • Station Haarlem Spaarnwoude liften krijgt.
  • Binnen 4 jaar alle bushaltes toegankelijk worden gemaakt voor mindervaliden, voor zover dit nog niet gebeurd is.
  • Bij grote bouwplannen een toegankelijkheidstoets ingevoerd wordt.

Nieuws

10 januari 2002 ChristenUnie wil meer loketten, bussen en busbanen en zeker niet gokken

2 april 2007 Haarlem smaakt naar meer

11 september 2014 Uitstallingen binnenstad: meer ruimte maar wel zorgvuldig

22 januari 2016 Einde aan energienota huurwoningen Haarlem

10 februari 2016 Maak Haarlem toegankelijk

17 maart 2016 Verkeersveiligheid meer centraal in handboeken openbare ruimte

15 april 2016 Initiatiefnota: Maak Haarlem toegankelijk voor iedereen

13 september 2016 Terrassen toegankelijk voor mindervaliden

9 maart 2017 Woonvisie moet ambitieuzer

18 mei 2017 Brede steun voor meer aandacht voor toegankelijkheid

1 juni 2017 Aanscherping handboek openbare ruimte voor fietsveiligheid

8 juni 2017 Maak Stadhuis toonbeeld van duurzaamheid en toegankelijkheid 

26 juni 2017 Kadernota: 2018 jaar van de toegankelijkheid

29 juni 2017 Resultaten Kadernota: Haarlem beter toegankelijk en onderzoek naar straatintimidatie

6 november 2017 Begroting 2018: Recht doen aan anderen

9 november 2017 Raad kiest voor popcentrum boven bereikbaarheid

28 april 2018 Studietoeslag voor studenten met een beperking moet verder omhoog

11 mei 2018 Honderd procent gemeentelijke gebouwen Haarlem onvoldoende toegankelijk